Tietoa valinnanvapaudesta

Vilma-Tiles-iso-kuva.jpg


Soten valinnanvapaudessa lisää päätösvaltaa maakunnille

Sipilän hallitus on linjannut valinnanvapauslain jatkovalmistelua asiantuntijakommenttien ja yli 700 lakiesityksestä annetun lausunnon pohjalta.

Maakunnan asema palvelujen järjestäjänä vahvistuu ja valinnanvapauslain perustuslaillista riskiä pienennetään. Uudet linjaukset vastaavat myös hyvin Keskustan lausunnossaan esiin nostamiin huoliin, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko tiivistää nyt tehtyä ratkaisua.

- Säännöksiä muutetaan niin, että maakunnalla ei ole velvollisuutta tarjota asiakasseteleitä erikoissairaanhoidon palveluihin. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei saa hoitotakuun edellyttämässä kuuden kuukauden määräajassa maakunnan liikelaitoksen tarjoamia erikoissairaanhoidon palveluja. Näin asiakasseteli toimii oikeassa paikassa purkamassa jonoja ja varmistamassa hoitoon pääsyä ajoissa, Saarikko toteaa.

Nyt on myös sovittu siitä, että maakunta päättää väestönsä palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksissa tarjotaan. Tarkkaan määriteltyä listaa ei tule, vaan tässäkin korostetaan maakunnan omaa tarveharkintaa ja päätösvaltaa.

- Sote-keskus voi vahvistaa toimintaansa esimerkiksi sydänhoitajalla ja geriatrilla tai psykiatrisella hoitajalla ja lastenlääkärillä – alueen väestön tarpeiden mukaan, Saarikko havainnollistaa lakiesitystä.

Lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Pykälien kokonaisuus tulee ensimmäisen kerran hallituksen reformiministerien käsittelyyn loppiaiseen jälkeen. Valmistelussa huomioidaan lausuntopalaute mahdollisimman tarkasti.

- Olen tyytyväinen, että nyt tehdyllä ratkaisulla turvataan julkiset sote-palvelut eikä päivystystoiminta vaarannu. Näillä linjauksilla lakikokonaisuus pysyy aikataulussa ja on eduskunnan hyväksyttävissä kevätistuntokauden aikana, Saarikko summaa tehtyjä päätöksiä.

 

Keskustan sote-valiokunnan jäsenet kiittävät: hallitus teki tarvittavat muutokset valinnanvapauslakiin