Keskusta esittää perhevapaiden uudistusta ja perhepakettia

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Keskusta julkaisi joulukuussa 2016 perhepaketin. Se sisältää puolueen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita niin perhevapaiden kuin perhepolitiikan osalta laajemmin. 

Keskusta haluaa uuden perhevapaamallin ja sen rahoituksen laajapohjaisen valmistelun käynnistämistä ripeästi, jotta huolella rakennettu uudistus saadaan maaliin tulevalla vaalikaudella. Keskusta tavoittelee uudistuksia myös päivähoitomaksuihin ja työelämän toimintatapoihin.

Keskustan haluaa pidentää tulosidonnaisia perhevapaita ja joustavoittaa vapaiden käyttöä. Tulevan perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja Annika Saarikon mukaan tavoitteena on tukea perheiden arkea ja kannustaa isiä käyttämään enemmän perhevapaita.

-    Nykyinen perhevapaamalli on remontin tarpeessa. Perhevapaiden ehtoja on kevennettävä ja joustavuutta lisättävä. Perhevapaiden tulee tukea paremmin isien mahdollisuutta lapsenhoitoon. Hoitovastuun tasaisemmasta jakautumisesta hyötyisivät sekä perheet että koko yhteiskunta.

-    Keskusta ei halua hätiköityä uudistusta. Perhevapaista on käynnistettävä laajapohjainen valmistelu, jossa lähtökohtina ovat perheiden tarpeet ja toiveet, tasa-arvoa unohtamatta. Haluamme laajan ja hyvän perhevapaauudistuksen, linjaa Annika Saarikko.

Keskustan mallissa sekä isille kohdennettu että kiintiöimätön vanhempainvapaakausi pitenisivät, äidille kiintiöidyn vanhempainvapaan säilyessä ennallaan. Vanhempainvapaiden käytön sääntelyä kevennettäisiin mm. niin, että perhevapaita voisi käyttää myös myöhemmässä vaiheessa lapsuutta aina kouluikään saakka. Jatkossa vanhemmat saisivat myös käyttää vapaita nykyistä enemmän yhtäaikaisesti. Nykyisin vanhempien yhteinen aika kotona on rajattu vain kolmeen viikkoon.

Keskusta peräänkuuluttaa myös työelämän toimijoita ja kuntia mukaan uudistustyöhön. Pienten lasten vanhempien osa-aikatyöhön on luotava paremmat mahdollisuudet. Osa-aikatyön tueksi päivähoitomaksuissa pitää siirtyä tuntiperusteisuuteen. Kuntakentällä on tästä jo hyviä kokemuksia.

-    Osa-aikatyön pitää olla jatkossa todellinen vaihtoehto pienten lasten vanhemmille. Joustava hoitoraha on meillä alikäytetty  hoitomuoto. On/off –kulttuurin sijaan vanhemmille pitäisi taata oikeus palata työelämään osa-aikatyön kautta. Osa-aikatyön avulla vanhemmuuden ja uran yhdistäminen mahdollistaisi yhä useammalle. Tästä hyötyisivät niin perheet, kansantalous kuin tasa-arvokin, muistuttaa Saarikko.
Keskustan perhepakettiin sisältyy myös muita tavoitteita. Keskusta tavoittelee mm. pienituloisille perheellisille opiskelijoilla huoltajakorotusta opintorahaan, perhepäivähoidon ja sen kaltaisten hoitomuotojen parempaa huomioimista perhepolitiikassa, äitiyspäivärahakauden alkamisajankohdan joustavoittamista ja luottamustehtävien sujuvampaa yhdistämistä perhevapaiden käyttöön.

-    Laajan perhevapaauudistuksen valmistelu vie aikaa, mutta jo tällä vaalikaudella voimme tehdä pienempiä korjauksia perheiden tukiin ja palveluihin. Esitänkin, että hallituksen piirissä aloitetaan nyt keskustelu tämän vaalikauden aikana tehtävistä toimista, ja tämän rinnalla laitetaan liikkeelle ison perhevapaauudistuksen laajapohjainen valmistelu, toteaa Annika Saarikko.

 

Tutustu Keskustan perhepakettiin tästä>>

***

Uutinen aiheesta Suomenmaa -lehdessä: Keskusta porrastaisi koti­hoi­don­tuen – alle 2-vuotiaiden hoidosta tukea saisi nykyistä enemmän

***

Perhevapaajärjestelmän uudistaminen ei onnistunut. Annika Saarikko kertoo blogikirjoituksissaan taustoista:

Perhevapaauudistusta ei pystytä näillä reunaehdoilla toteuttamaan. Ilman rahaa ei voi saada parempaa uudistusta perheille:
"Yritys uudistukseen oli todellinen ja haluan vilpittömästi kiittää uudistusta rakentaneita ministerikollegoita hallituksessa, työmarkkinajärjestöjä sekä laskelmien parissa uurastaneita virkamiehiä. Tahtotila oli aito ja käytimme yhdessä ja erikseen lukemattoman määrän tunteja pohdiskellen ja analysoiden suomalaisten perheiden valintoja, tasa-arvon kehittymistä ja työelämän arkitodellisuutta. Minulla ei ole hallituskumppaneiden osalta mitään moitittavaa."

***

Pulkkamäestä perhevapaisiin:
"Kun lapsen tuloa innoissaan odottava perhe pohtii, kuka vauvan kanssa jää kotiin, ei ratkaisuun vaikuta maan hallituksen asettamat tavoitteet varhaiskasvatusasteen nostamisesta tai tasa-arvopyrkimyksistä. Keittiön pöydän ääressä lasketaan euroja, muun muassa naisten ja miesten palkkaeroista johtuen."

 

 

 

***

Keskusta tiivistää ja priorisoi politiikkalinjauksistaan eduskuntavaaliohjelmansa tavoitteet. Ne sovitetaan talouden raameihin.