Keskustan ikääntymislinjaus

Hyvän ikääntymisen resepti Suomelle

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Keskusta on julkistanut ikääntymislinjauksensa ”Hyvän ikääntymisen resepti Suomelle”.

Jokaisella on oikeus hyvään ja arvokkaaseen vanhenemiseen. Siihen kuuluu itsemääräämisoikeus, osallisuus ja turvallisuus. Jokaisen on saatava tarvitsemaansa tukea ja palveluja asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Henkinen hyvinvointi ja ikäihmisen toimintakykyä tukeva elämänpiiri antavat elämään mielekkyyttä.

Keskustan hyvän ikääntymisen reseptiin kuuluvat ihmisläheisyys, asennemuutos ja kotipainotteisuus. Jokaisesta tulee aikanaan vanha. Suhtaudutaan iäkkäisiin ihmisiin siten kuin haluamme itseemme suhtauduttavan.

Keskusta painottaa valinnanvapautta ja keinoja, jotka tukevat ikäihmisiä asumaan kotona mahdollisimman pitkään.  Kotona asumisen tärkein edellytys on ikääntyneen henkinen vireys ja fyysinen toimintakyky.

Omaishoito on tärkeä kotona asumisen mahdollistaja. Keskusta esittää, että omaishoidolle laaditaan valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit ja tuki siirretään Kelan vastattavaksi.

Keskusta haluaa myös perhehoidon mahdollisuudet paremmin käyttöön. Ikäihmisen oman kodin ulkopuolella, hoitajan kodissa tapahtuva perhehoito sopii erityisen hyvin alkavaa muistisairautta poteville vanhuksille. Hoito voidaan järjestää myös yhteisöllisenä perhekotina: tällöin useampi vanhus asuu saman katon alla perhehoitajan turvin.Hyvän ikääntymisen reseptiin  >>