Taiteen ja kulttuurin merkitys ei vähene
taloudellisesti vaikeina aikoina – se kasvaa.

Taide- ja kulttuuriharrastukset tutkitusti edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Harrastustoimintaa tukemalla kasvatetaan jatkuvasti uusia taiteesta ja kulttuurista innostuneita sukupolvia ja myötävaikutetaan positiivisesti koko alan kiinnostavuuteen ja kysyntään. Tavoitehakuisen harrastamisen rinnalle on kehitettävä lisää kaikille avoimia ja matalan osallistumiskynnyksen harrastustoiminnan muotoja.

Tiukkoina aikoina kulttuurin ja taiteen rahoitusta on vaikea lisätä, minkä vuoksi olemassa olevat resurssit on käytettävä nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Esimerkiksi rahoitusjärjestelmää tulee uudistaa siten, että se aiempaa voimakkaammin kannustaa, jopa velvoittaa vakiintuneita taideorganisaatioita lisäämään toimintansa alueellista vaikuttavuutta, palvelujen saavutettavuutta sekä yhteistyötä freelancer-kentän kanssa.

Tutustu Keskustan kulttuurilinjaukseen tästä>>