Keskusta vaatii perheitä arvostavaa ja eriarvoistamista vähentävää politiikkaa

Keskustan mielestä on lisättävä kunnallista kotipalvelua perheiden avuksi tilapäisissä vaikeuksissa. Keskustan tuore linjaus lasten, nuorten ja perheiden politiikasta syventää Keskustan jo aiemmin julkaisemaa ehdotusta strategiseksi hallitusohjelmaksi. Siinä kotien ja perheiden hyvinvointi sekä hyvinvointierojen vähentäminen asetettiin Keskustan yhdeksi viidestä kärkitavoitteesta seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Palvelujen uudistusten pitää Keskustan mielestä lisätä lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kohtaamista ammattilaiselta toiselle pompottelun sijaan. Tämä tukee avun antamista ja ongelmien ehkäisyä ajoissa. Eriarvoistuminen voidaan näin pysäyttää ja huostaanottojen tarvetta vähentää.

Lastensuojelupalveluissa tulee puolueen mielestä lisäksi varmistaa riittävä henkilöstömäärä niin, että lasten laadukas kohtaaminen on mahdollista.

Lapsi- ja perhepolitiikkaa pitää johtaa

Keskusta edellyttää perhelinjauksessaan myös kansallisen lapsi- ja perhepolitiikan johtamisen vahvistamista seuraavalla vaalikaudella. Valtion ja kuntien päätösten lapsivaikutusten etukäteisarvioinnista pitäisi tehdä lakisääteistä.

Keskustan linjauksessa korostetaan perheiden erilaisuuden ja monimuotoisuuden huomioimista päätöksissä sekä sukupolvien välisen yhteyden vahvistamista. Uutena ehdotuksena Keskusta esittää kotitalousvähennyksen laajentamista niin, että myös isovanhemmat voisivat vähentää verotuksessa lapsilleen ostamiaan kodin arkea helpottavia palveluita.

"Politiikan tehtävä ei ole määrittää hyvää mallia ja muotoa perheelle, vaan tarjota paras mahdollinen tuki erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden pärjäämiselle ja lapsen edun toteutumiselle", Keskusta toteaa perhelinjauksessaan.

Keskustan perhelinjaukseen>>