Työttömyys on suomalaisen yhteiskunnan vakavin ongelma. Keskustan tavoitteena on luoda Suomeen 200 000 yksityisten alojen työpaikkaa lisää kymmenen vuoden aikana ja nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi myös työelämää on uudistettava. Siihen tarvitaan laajaa yhteistyötä.

Keskusta esittää kolmikantaa laajempaa yhteiskuntasopimusta, jossa hallitus, eduskunta, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt sekä muut keskeiset toimijat sopivat Suomen taloutta kohentavista, kilpailukykyä parantavista ja työpaikkoja luovista uudistuksista. On sovittava ratkaisuista, joissa työllistävällä tavalla yhdistyvät turva työntekijän ja jousto työnantajan kannalta. 

Keskustalle työn ja muun elämän parempi yhteensovittaminen on keskeinen osa työelämän uudistamista. Vanhemmille on mahdollistettava nykyistä laajemmin joustava työaika ja osa-aikatyö perheiden toiveiden ja elämäntilanteiden mukaisesti.  Tavoitteena pitää olla, että vanhempainvapaat jakautuisivat entistä tasaisemmin vanhempien kesken. On  myös haettava ratkaisuja perhevapaista työnantajille aiheutuvien kustannusten oikeudenmukaisempaan jakautumiseen. Yhtenä vaihtoehtona Keskusta esittää työnantajalle maksettavaa 2500 euron kertakorvausta äitiyslomalle jäävää kohti. Se katettaisiin sairausvakuutusmaksun pienellä korotuksella työnantajilta ja työntekijöiltä.

 

Tutustu työelämälinjaukseen:
Lisää työpaikkoja Keskusta 2015.pdf