Puoluekokous 2020

Tikkurilan Trio Areena Vantaalla 5. – 7.6.2020

Ylimääräinen puoluekokous 2019 yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Puoluekokous 2020

Kutsu sääntömääräiseen puoluekokoukseen 2020

Suomen Keskusta r.p.:n jäsenyhdistyksille

Suomen Keskusta r.p.:n 78. sääntömääräinen puoluekokous pidetään Vantaalla 5. – 7.6.2020 alkaen perjantaina 5.6. kello 15.00. Kokouspaikkana on Tikkurilan Trio Areena osoitteessa Läntinen Valkoisenlähteentie 54, 01300 Vantaa.

Puoluekokouksessa käsitellään puo-lueen sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat sekä puoluehallituksen esitykset poliittisiksi linjauksiksi ja kannanotoiksi. Puoluekokous hyväksyy Keskusta 2030 –uudistusohjelman ja käsittelee puolueen valmistautumista kuntavaaleihin 2021.

Puoluekokouksessa käsiteltäväksi esitettävät jäsenyhdistysten aloitteet on lähetettävä puoluehallitukselle kolmea
(3) kuukautta ennen kokousta eli viimeistään 5.3.2020. Aloitteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen aloitteet@keskusta.fi joko Word-liitteenä tai sähköpostin tekstikentässä.

Suomen Keskusta r.p.:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen edustajia puolueen sääntöjen 12 §:n mukaisesti. Äänivaltaisten edustajien on ilmoittauduttava kokouksen valtakirjantarkastuspaikalla perjantaina 5.6.2020 klo 10.00 – 15.30 tai lauantaina 6.6.2020 klo 08.00 – 11.00. Valtakirjantarkastus sijaitsee kokouspaikan välittömässä läheisyydessä Peltolan koululla osoitteessa Lummetie 27 B, 01300 Vantaa. Jos puolueen jäsenyhdistyksen edustajan valtakirjaa ei ole lähetetty ennakkotarkastukseen, on edustajan jätettävä se tarkastettavaksi valtakirjantarkastuspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.


Helsingissä 13.12.2019

Suomen Keskusta r.p.:n
puoluehallitus

Katri Kulmuni
puheenjohtaja

Riikka Pirkkalainen

puoluesihteeri