Perhevapaauudistuksesta

Kysymysmerkki tiles iso 910x400px.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Viikon kysymys / Perhevapaauudistuksesta

 

Kysymys ja vastaukset

Mikä mielestäsi on valmistelussa olevan perhevapaauudistuksen tärkein tavoite?
a) työn ja perhe-elämän joustavampi yhteen sovittaminen 38,39%
b) perheiden parempi toimeentulo 16,96%
c) työnantajien kustannusten tasaisempi jakautuminen 8,04%
d) vanhempien välinen tasa-arvo 7,14%
e) lapsen hyvinvointi 29,46%

Perhevapaauudistus viikon kysymys piirakka.jpg

 

Kommentit

Lapsen hyvinvointi myös, esim imetyksen mahdollistaminen pitkään vaikka olisi töissä. Myös äitiysvapaan kustannukset valtion maksettaviksi, ei työnantajan. Lapsiperheiden tuloja tulisi nostaa lapsilisillä.    

    
Antaa perheiden päättää; ovat kuitenkin oman tilanteensa parhaita asiantuntijoita. Ajattelen, että perhevapaa on perhettä ja ennenkaikkea lasta varten. Ei sukupuolten välisenä tasa-arvo elementtinä. Ei holhousta vaan vapautta, tukea ja opastusta :)    
Juho Heikka


Valinnanvapauden säilyttäminen    
Juho


Tärkeää on ,että perhe saa yksilöllisesti valita oman systeeminsä, ei pakoteta mihinkään normeihin, perheet ovat tilanteissaan niin erilaisia. Lasten etu edellä pitää mennä ja perheen toimeentulon ja jaksamisen.    

On selvää, että nykyinen valinnanvapaus vanhempainvapaan jaossa ei ole johtanut isien osuuden kasvamiseen. Isille tulee korvamerkitä ansiosidonnaisia vapaita enemmän.
    

Tällaiset kysymykset ovat aina ongelmallisia. Minusta isän roolin tärkeys jäi kokonaan pois. Se on lapsen hyvinvoinnin, vanhempien tasa-arvon, työnantajien kustannusten, perheiden paremman toimeentulon ja perhe-elämän ja työelämän paremman yhteensovittamisen kannalta ehdoton edellytys. Kaikki vaihtoehdot ovat tavoitteita, mutta niihin on ainakin yksi selkeä ratkaisu. Isien elämään enemmän sisältöä. Se parantaa miesten terveyttä ja perheiden hyvinvointia.    
Seija Turtiainen


Lapsilisä voisi olla isompi ja kohdentua vain niille perheille, jotka sitä tarvitsevat elämiseen. Sen ei pitäisi olla rahaa, joka sijoitetaan kasvamaan korkoa ja annetaan lapselle 18 vuotislahjaksi.    


Lapsen pitää saada olla lapsi riittävän pitkään eikä häneltä saa odottaa/vaatia aikuisen tietotasoa jokapäiväisessä toiminnassa!    
Voitto Rahkonen


Perheiden pitää saada päättää, miten perhevapaansa järjestävät ja haluavatko hoitaa lapsensa itse kotona eikä päivähoitoon pidä pakottaa kaikkia lapsia. Lasten hoitoa kotona pitää tukea ja isille tarjota tasavertainen mahdollisuus jäädä kotiin.    


Kaikki päätökset tehtävä lapsen hyvinvointi edellä. Ja myöskin koko perheen hyvinvoinnin kannalta toimivat ratkaisut. Porkkanoita voi toki olla, mutta kukin perhe itse perheensä tuntien osaa tehdä parhaimmat ratkaisut. Ihanne olisi lapsentahtinen arki; liian aikaisin ei pidä lapsia väsyttää tähän oravanpyörään. Nyt on sukupolvi työelämässä, jolloin on lisätty lasten päivähoitoa. Nämä jo nuoretkin aikuiset väsyvät ja tulee burnout työssään. Onko se hektinen arki alkanut liian varhain? Voi sitä lämpöä, kun saa katsoa pieniä unisia lapsia aamulla ja antaa heidän omaan tahtiinsa heräillä aamupalalle aamuhalien jälkeen. Ikävältä tuntuu ajatus, että nämä pienet lapset pitäisi kesken syvän unen herätellä "pakkohoitoon". Tämä sujuvoittaa ainakin meidän perheen arkea, että toinen vanhempi on kotona. On neljä ala-aste ikäistä, jotka tarvitsevat iltapäivisin apua koulutehtävissään ja sen lisäksi 3 pientä kotona. Tällä ratkaisulla kaikki lapset saavat aikaa kukin omiin tarpeisiinsa, pienten sylitarve, koululaisten tukeminen ja jutustelu koulupäivän jälkeen. Mikäli molemmat vanhemmat töissä, perheen yhteinen aika supistuisi illalla yhteen kahteen tuntiin, siinä ei ehdi antaa aikaa kaikille. Tällä on suuri merkitys myöskin perheen yhdessä pysymiseen, että perhe voi hyvin. Kiireinen, hektinen arki, kiristää pinnan, riittämättömyyden tunne, kun ei ehtisi antaa riittävästi aikaa lapsille, ei voi olla heijastumatta parisuhteeseen ja tätä kautta perheen rikkoutumiseen. Sen hoito on kallista. Tuetaan perheiden yhdessä pysymistä sillä, että annetaan sitä tukea mitä lapsiperheet oikeasti tarvitsevat. Sitä ei ratkaise se, että pakotetaan esim isä pitämään kuukausi lisää vapaata. Riittävä taloudellinen tuki perheille, lapsivähennykset ja asuntolainan korkovähennykset takaisin sekä kelan maksukattoihin perhekohtainen katto! Nämä taloudelliset tuen eleet antaa selkeän signaalin, että lapsiperheiden arkea halutaan tukea.    

Hankala valita tärkeintä, koska kaikki kohdat ovat tosi tärkeitä. Lapsen hyvinvoinnista kuitenkin lähdetään liikkeelle. Riittävä toimeentulo on päivänselvää, nyt se ei toteudu kodindoidontuen osalta, jos se on ainoa tulonlähde kotona olevalle vanhemmalle. Yrittäjänä pidän tärkeänä myös työnantajien tasapuolisen osallistumisen kustannuksiin. Kaikki lapseen liittyvät lomat palkattomiksi, korvaukset kelan kautta ansioon sidottuna tai kaikille sama esim äitiyspäiväraha.    

Kiintiöimällä jotain myös isälle, turvataan heidänkin mahdollisuus hoitaa lapsia kotona. Tämä johtaa läheisempään suhteeseen myös isän kanssa, ja ennen pitkää lisää isien osuutta perhevapaiden käytöstä mikä tekee siitä yleisempää ja tasa-arvoistaa mm. eläkekertymiä    
Kun olin vielä kotihoidontuella ensimmäisiä kertoja, puolsin "perheiden valinnanvapautta." Mieli ja ymmärrys on kumminkin vuosien saatossa muuttunut täysin. Nykyinen malli on kaikkea muuta kuin perheiden tai kotiin enimmäkseen jäävien äitien oma valinta. Myöskään seurauksia omalle urakehitykselle, taloudelle ja parisuhteelle ei useimmiten ymmärretä. Perhevapaita uudistettaessa sekä lasten että vanhempien etu on kiintiöidä vanhempain vapaat nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. Tällöin sekä isä että äiti saavat käyttää sen 6-9kk vanhempain vapaita, mutta sekin jaettuna ensimmäiselle kuudelle vuodelle ja jopa niin että vapaat pystyy käyttää osittain. esim. 50% mutta puolet pidemmällä ajalla tai vaikka 25% ja neljä kertaa pidemmällä ajalla, jolloin toivon mukaan myös työelämä mukautuisi nykyistä paremmin joustamaan sekä isän että äidin osalta lastenhoitamista ja työelämään pääsemistä. Samalla myös lapsen ensivuosina muodostuvan metatyön jako vanhempien kesken jakautuisi nykyistä paremmin ja lapsi pääsisi luomaan molempiin vanhempiin kiinteän suhteen jo alussa.    
Elina Lappalainen


Tärkeintä on lasten hyvinvointi. Toisena tulee se, että vanhemmilla on mahdollisuus valita lapselleen /lapsilleen sopivin vaihtoehto. Jos vanhempien mielestä on heille perheenä paras vaihtoehto se että äiti on kotona lasten kanssa, jos isä ansaitsee enemmän. Perheen oma päätös on tärkein. Olisinpa minäkin aikoinani saanut valita sen että olisin voinut olla kotona lapseni kanssa ensimmäiset 3-4 lapsen tärkeintä vuotta!    
Nimim. Lapsen etu


Lapsen hyvinvoinnin on oltava ykkösprioriteetti! Lapsen hyvinvointiin liittyy perheiden parempi toimeentulo, joten se tulee heti toisena. Perhevapaauudistuksella tulee lisätä joustoa perhevapaiden käyttöön - sillä tavalla myös isät voivat useammin käyttää perhevapaita perheen tilanteeseen sopivalla tavalla ja perheelle sopivaan aikaan. Perheiden tilanteet vaihtelevat kovasti ja perhevapaauudistuksen tulee olla kaikille perheille parannus nykysysteemiin verrattuna.    


Lapsen hyvinvoinnin on oltava ykkösprioriteetti! Lapsen hyvinvointiin liittyy perheiden parempi toimeentulo, joten se tulee heti toisena. Perhevapaauudistuksella tulee lisätä joustoa perhevapaiden käyttöön - sillä tavalla myös isät voivat useammin käyttää perhevapaita perheen tilanteeseen sopivalla tavalla ja perheelle sopivaan aikaan. Perheiden tilanteet vaihtelevat kovasti ja perhevapaauudistuksen tulee olla kaikille perheille parannus nykysysteemiin verrattuna.    


Ei nykyään kellään tavallisen perheen vanhemmalla ole vara jäädä kotihoidontuella kotiin, vaikka haluaisi. Jos puoliso ei satu olemaan miljonääri. Kahden kohtuupalkkaisen (1700€) vanhemman tuloista ei pysty puottamaan toisia pois kun on talot ja autot yms. Esim. Ilman autoa ei maaseudulla lapsiperheenä voi elää.

    
Olen lapseton, eli se, joka työpaikalla aina joustaa ja tekee ylityöt lapsiperheiden menojen takia. Joka saa ikävimmät loma-ajat. Jonka veroista tämä kaikki maksetaan. Tämä sopii, kun kyse on lapsen edusta - mutta tasa-arvoa siihen, miten aikuisia kohdellaan.    
Pikkulapsiperheen arki on kilpajuoksua arjen ja työn välillä. - vaivavaiheen perhevapaiden lisäksi pitää saada työajan joustoja molemmille vanhemmille. - Toki sairaan lapsen hoitoon on vapaat työstä.    
Helena Aaltonen


Samalla kun lisätään paikallista sopimista(Toivottavasti etenee) pitään parantaa myös työaikojen ja -tapojen sopimista yrityksissä perheidenkin edut huomioiden.    


Meillä aviomieheni kanssa on 2 lasta; 10 v. ja 12 v. Mulla on ollut mahdollisuus mennä töihin, kun kummatkin lapset ovat olleet 4 kk ikäisiä. Mä halusin mennä töihin, kun en viihtynyt neljän seinän sisällä. Sain ottaa lapset mukaan töihin, kun mun äitini hoiti lapsiamme perheyrityksessämme. Pystyin täysimettämään lapsia n. 1 vuoden ikään asti, jopa työpaikassani. Mulla työpaikka vaihtui, kun lapset olivat 4 v. ja 6 v. Ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen mä sain itse valita työajat ja mä olen saanut tehdä osa-aikatyötä 10 vuotta yhteen putkeen. Haluaisin tuoda omalla esimerkilläni, että äidit voivat olla töissä osa-aikaisesti hyvin varhain lapsen syntymän jälkeen sekä joustavasti olla läsnä lasten kanssa myös kouluikäisenä. Yhteiskunta täytyisi antaa enemmän mahdollisuuksia osa-aikatyöhön.    
Maija P


Mielestäni tärkein tavoite uudistustyölle on ensimmäinen vaihtoehto perheen ja työelämän yhteensovittaminen. Kun työelämä joustaa nykyistä enemmän, myös perheet voivat paremmin. Uskon sen myös vaikutttavan perhettä perustavien ja perheellisen tulevaisuuden uskoon. Kaiken taustalla on perheiden ja lasten hyvinvointi. Tasa-arvo on niin ikään tärkeä ja hyvä pitää yhtenä suunnittelun ohjenuorana.    
Työn ja perhe-elämän joustavampi yhteensovittaminen edesauttaa lasten hyvinvointia sekä perheiden pärjäämistä. Syntyvyys on laskusuunnassa. Osaksi se johtuu työelämän murroksesta. Siihen pitää reagoida.    
Pasi Vehmanen


Nykyinen kodinhoidontuen pituus on just lapsipsykolookisesti hyvän pituinen. Sitä Ei kannata pakolla jakaa naisen ja miehen välillä. Tarhassa olon vuosikustannukset keskim 12 500 euroa. Kodinhoidontuki kuitenkin n 6000 vuosi sisarlisän kanssa tulee hinnaksi vain n 4000 vuosi per lapsi. Kodinhoidontuki vois olla tietenkin ansiosidonnaista tai vastaava. Eläkkeen voisi jakaa pariskunnan kanssa tasan, koko työeläkkeen kertymisen ajalta kuin Saksassa. !    
Markku Linna


Tämän hetken työelämästä ollaan joko kokonaan pois hoitovapaalla tai tehdään kokoaikaisesti töitä. Mitään tältä väliltä ei monessakaan työpaikassa ole mahdollista tehdä. Lapsiperheen olisi voitava tehdä lyhennettyä työaikaa. Tämä joustavuus mahdollistaisi varmasti monen vanhemman paluuta aikaisemmin takaisin työelämään.Lisäksi perheiden tulisi saada itse päättää kuka lapsia kotona hoitaa ja kuinka kauan. Mahdollisuus tähän pitää olla molemmilla vanhemmilla tasapuolisesti, mutta ilman korvamerkittyä vanhempainvapaata.
Jaana Luukkanen

    
Tärkeää on myös erilaisten perheiden ja perheiden erilaisten tilanteiden tasa-arvoinen kohtelu. Tähän omasta mielestäni paras ratkaisu on mahdollisimman suuren päätäntävallan turvaaminen kullekin perheelle itselleen.    


Nyt kannattaisi lopettaa selittely ja laittaa tämä asia kuntoon. Esim. 5+5+5 olisi tasa-arvoinen ja lisäisi lapsiperheiden valinnanvapautta. Vanhojen puolueiden on aika kuunnella äänestäjiä, muuten persut hoitavat tämänkin kuntoon.    

    
Perheiden itsemääräämisoikeus vanhempainvapaiden jakamisesta vanhempien kesken tulee säilyttää. Perheissä on erilaisia tilanteita.    
    
Kun työ ja perhe-elämä on sopusoinnussa, vaikuttaa se muihin vaihtoehtoihin positiivisesti.    
Juha Marjomaa


Miksei mukana ole vaihtoehtoa työllisyyden lisääminen? Tosi hyvä aihe kysymykseksi kuitenkin.    


Työmarkkinat ovat Suomessa liian jäykät. Perhevapaauudistuksella olisi hyvä antaa joustoa lapsiperheiden elämään työn ja perheen ajan jakamisessa    
Hannu


Ratkaisun pitää lähteä siitä että lapsen hoitaminen kotona on yhtä arvokasta työtä kuin päiväkodissakin. Hoitajille korvaus ja eläke-edut. On tilanteita, joissa kotihoito on ainoa toimiva vaihtoehto.    
Kokemuksesta puhun, nyt pieni vanhuuseläke


Tavoite on oltava lapsen etu sekä perheen hyvinvointi niin työelämässä kuin yksityiselämässä. Lisäksi on edistettävä kotityön arvostusta eläkekertymän kertymiseen. Kotityö, olkoon miehen tai naisen suorittama, on yhteiskunnallisesti rahan arvoista työtä myös kodeissa.    
Päivähoitajana näen, että perheet ovat liian tiukalla ajanpuutteen vuoksi. Työ matkat ja pitkät työpäivät vievät vuorokaudesta suuren osan. Lepo ja kodinhoito ovat niitä, joista äidit ja isät joutuvat tinkimään. Näin eläkkeelle jäännin kynnyksellä, olen hirveän huolissani perheiden jaksamisesta. Me isovanhemmat , siis minä ja mieheni, yritämme jelppiä omien lastemme perheitä. Olen kuitenkin huomannut, etteivät kaikki isovanhemmat jaksa tai halua auttaa enää lastensa perheitä, kun itse ovat jo ansaitulla eläkkeellä.

    
Perhevapaauudistuksen suunnittelussa tyleensä painottaa lapsen edun toteutumista. Pienellä lapsella on oikeus turvalliseen kiintymyssuhteeseen oman vanhemman hoidossa, mikäli he haluavat lasta hoitaa kotona. Lapselta ei saa tätä oikeutta viedä tasa-arvoon tai työmarkkinoihinta vedoten.    


Enemmän aktiivista puhetta osittaisesta hoitovapaasta. 80% työajanlyhennys on vähän, 60% olisi parempi. Kannusteita isien kotona oloon, ei korvamerkittyä pakkoa. Työnantaja kustannukset puoliksi Äidin ja isän työnantajan maksettaviksi Perheverotus ainakin vanhempainvapaiden ja hoitovapaidennajalta, perhe-eläkekertymä. Jos äiti on kahdenkin lapsen kanssa 6 vuotta kotona, se tekee jo melkoisen loven eläkkeeseen. Kertyneet summat yhteen ja puoliksi molemmille.    


Kaikki vaihtoehdot ovat tasaisen tärkeitä. Keskustalla on oltava valmius asettaa tavoitteeksi vanhempainvapaan korkeampi taso joka onnistuu vapaan kestoa rajoittamalla esim 6kk loppupäästä ja vastaavasti tasoa nostamalla. Isille on hyvä korvamerkitä minimiosuus. Tällä hetkellä keston pitäminen nykyisellään ei ole taloudellisesti mahdollista.    
Antti Vedenpää


Kotihoidontuen on säilyttävä vähintäänkin ennallaan eikä siihen saa änkeä mitään pippelikiintiöitä!    
    
Tulevan sukupolven synnyttämisestä ja hoitamisesta aiheutuneet kulut lankeavat liikaa naisvaltaisten alojen työnantajille. Nuoria naisia syrjitään työmarkkinoilla ihan syystäkin - jos olisin pienyrittäjä, en ikinä uskaltaisi palkata itseäni työsuhteeseen.    
Hedelmällisessä iässä

Tuleva lapsi ja äiti olkoon kuitenkin etusijalla. Raskaus ja ne ensimmäiset kuukaudet ovat ainakin osalle henkisesti ja fyysisesti raskaita,ja palautumiseen on jäätävä aikaa.    
Anita Mäki-Arvela


Lapsen hyvinvointia lisää kodin turvallisuus...niin sosiaalinen, taloudellinen ja fyysinen. Ja tämä ei ole muutamalla toimenpiteellä toteutettavissa.    
Tuula Parikka


Perheiden toimeentulo on paras keino taata lapsen hyvinvointi. Keskusta voisi vihdoin herätä tämän asian kanssa.    


Kaikessa perheitä koskevassa päätöksessä tulee ajatella ensin lapsia. Jos revimme tasa-arvon nimissä äidin lapsen luota liian aikaisin voivat siitä seuraavat ongelmat olla kauaskantoisia. Työ ei saa sanella minkä aikaa kukin henkilö saa viettää lapsen kanssa kotona. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja tietävät mikä on parhaaksi juuri sille omalle lapselle, yhteiskunta ei saa repiä lapsia liian aikaisin varhaiskasvatukseen jos lapsella ei ole tähän valmiuksia. Perhevapaa uudistus on tehtävä lapsen ehdoilla!    
Susanna