Rauhanedistäminen

Kysymysmerkki tiles iso 910x400px.jpg

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 43:

Kysymys: Pitäisikö rauhanedistäminen olla ensisijaisesti YK:n tehtävä, EU:n tehtävä, Suomen tehtävä vai maailman suurvaltojen tehtävä.

Vastaus: Vastaukset jakautuivat aika tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken, tosin Suomen tehtäväksi sen asetti vain reilu 2 prosenttia vastaajista. Muut vaihtoehdot: Maailman suurvallat 37 prosenttia, YK 36 prosenttia  ja EU 25 prosenttia.


Rauhanedistäminen.jpg


Kommentit:

"Ei ole ketään, kenen tehtävä maailmanrauha ei olisi. Turha kuitenkaan kuvitella, että äänekkäimmät rauhanjulistajat rauhaa edistäisivät."   

"Tämä on ollut perinteisesti YK tehtävä, mutta natomaat ja usa ovat toimineet mm rauhaanpakottamistehtävissä. Todennäköisesti tarvitaan molempia YK rauhanturvaajat ja rauhaanpakottajia. "  

- Petri Friman

"Kysymys, jossa vaihtoehtojen asettaminen ei toimi. Kaikkien on edistettävä rauhaa, myös tarvittaessa oman edun kustannuksella ja epäitsekkäästi."   
- Simo Repo

"Noista vaihtoehdoista eu on sopivin."   
- Jaana Virnes
    
"Ei näin tärkeässä asiassa voida odottaa että muut tekee, tehdään itse ja näytetään mallia. Toki mieluusti EU:n ja YK:n kanssa yhdessä."
    
"Yk:n tehtävä kai se pitäisi olla mutta kuten monesti ollaan huomattu niin melkoisen hitaasti reagoiva koneisto ja lisäksi veto-oikeus vaikeuttaa entisestään toimintaa. Suurvaltoja taas kiinnostaa ainoastaan luonnonvarat - oli sitten kyseessä öljy tai vaikkapa huumeiden kasvatus tyyliin Afganistan joka oli melkoisen puhdas ennen sotaa ja nykyään yksi suurimpia ooppiumintuottajia. Kai siihen pitää vaan tyytyä että sotia tulee aina olemaan ja elettävä toivossa ettei ne itseä juuri koskettaisi, toki öljynhintaa yms nostavaa ihan kaikki sodanpelko."
 
- Tapio Torikka

"Rauhan edistäminen on YK:n tärkein tehtävä, mutta turvallisuusneuvoston veto-oikeus vesittää radikaaleimmat päätökset. Suurvaltojen osuus halutessaan merkittävä. "  
- Raimo Matveinen

"Maailmanrauha on jokaisen ihmisen tehtävä! "  

"Valitettavasti ne eivät (suurvallat) siihen pysty, vaikka sopan keittäjille se kuuluisi. Kun YK on hampaaton voisi EU ja Suomi olla aloitteellisia."   

"Valitettavasti vastata voi yhteen. Laitoin yk, mutta kyllä Eu:llakin voisi ,täytyy olla isompi rooli. Suomikin voi tietysti olla mukana ,edistämässä rauhaa."   
- Annikki Tallgren

"Eihän tähän voi noin vastata. Jos nyt kuitenkin vastaan niin rauha on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien maiden vastuulla koska ne käyttävät veto-oikeutta estääkseen omiin poliittisiin intresseihin nähden epäedullisen rauhan tavoittelun. Rauha on Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan, Ranskan ja Britannian vastuulla. Nämä ovat käytännössä estäneet rauhanponnistelut vetoillaan. Lisäksi nämä maat myyvät surutta aseita sekä sotaa käyviin että selvästi diktatuurisiin maihin. Toki näistä maista Venäjä ja Kiina ovat itsessään jonkintasoisia diktatuureja. "  
- Harri Jussila

"Rauhan edistäminen on kaikkien yhteinen asia, mutta YK nimenomaan perustettiin edistämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta."   
- Riitta Koskinen

"YK:n toimivalta on valitettavan heikko, joten maailmanrauhan asiaa on ehkä edistettävä (Suomen näkökulmasta) ensisijaisesti EU:n kautta. Toisaalta YK:n rauhanturvajoukot ovat ainoa moraalisesti oikeutettavissa oleva sotilasvoima."   
- Lauri Heikkilä

"Suomen tulisi leikata humanitaarisen maahanmuuton ja kehitysyhteistyön kustannuksia ja keskittyä kansalaisten eriarvoisuuden vähentämiseen. Lopetetaan maahanmuutto, työllistetään nykyiset maahanmuuttajat ja vähennetään kehitysapua - perussuomalaiselta puolueelta katoaa pohja!"
    
"Ehdottomasti YK:n tehtävä, yhdessä ja yhteistyössä, muutoin ajetaan vain yksittäisten valtioiden etuja. Lähi-Idän alueen vakautta tulisi ensisijaisesti niiden kustannuksella rakentaa jotka sitä ovat etupiirinään pitäneet ja joiden toimista alue on muuttunut täysin epävakaaksi parissa kymmenessä vuodessa. Samoin vakautta tarvitaan lisää Pohjois-Afrikan maihin.  " 
- Tuure Vepsä