Keskustanuoret


Keskustanuorten Hämeenlinnan seudun osasto ry toimii Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueella. Mukaan toimintaan pääsevät kaikki alle 30-vuotiaat poliittisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet.

Hämeenlinnan seudun osaston tarkoituksena on herättää nuorten kiinnostusta itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen, oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen sekä yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen. Tarkoituksena on myös kasvattaa nuorten vastuuntuntoa itsestään, muista ihmisistä ja ympäristöstä sekä kannustaa heitä osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen elämään.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan tekemään nuorkeskustalaista politiikkaa!

Osaston johtokunta 2011

Puheenjohtaja
Janne Lintilä, Janakkala

Sihteeri
Esa Ukkola, Hämeenlinna

Jäsenet:

Piia Heikkinen, Hämeenlinna

Elina Lämsä, Riihimäki

Sanna Sauramäki, Riihimäki

Ville Mäkinen, Hämeenlinna

Marjo-Hannele Kalliotähti, Riihimäki


ALOITTEET:Aloite Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle 4.11.2009

Energian säästämisestä arkipäivää

Yksi uudistuvan Hämeenlinnan kaupungin äskettäin hyväksytyn strategian neljästä arvosta on ekologisuus. Kaupunki lupaa perustaa koko strategian ja toiminnan lähtökohdan ekologisuudelle.

Näin talouden taantuman aikana, kun haetaan säästöjä joka kohteesta, olisi viimeistään aika tehdä todellisia ratkaisuja kaupungin energian säästämisessä. Energian säästäminen ei tietenkään yksinään riitä pelastamaan kaupungin huonoa taloustilannetta, mutta on tärkeä tekijä, kun tehdään esimerkiksi pitkän tähtäimen päätöksiä.

Hämeenlinnan seudun Keskustanuoret kehoittavat kaupunkia ottamaan tosissaan ekotukitoimintahankkeen, jossa Hämeenlinna on yhtenä kaupunkina mukana. Nyt on muutettava puheet teoiksi ja toimittava siten, että energian säästämisestä tulee arkipäiväistä. Ekotukitoimintahankkeessa on lisäksi oltava selvemmät säännöt siitä, että ohjaajan lisäksi toimintavat todella muuttuvat. Tietokoneet, tulostimet, kopiokoneet ym. toimistolaitteet tulee sammuttaa yöksi. Virastojen ja eri koululaitosten ym. ympärillä palaa yöaikaan turhia valoja, jotka voisi ajastaa siten, että ne eivät palaisi yöllä. Tässä vain muutamia esimerkkejä energian säästämisestä.

”Hämeenlinna tulee säilyttää myös tuleville sukupolville ja ratkaisut tehdään ekologisuutta korostaen.” Kun luonto voi hyvin, niin silloin ihminenkin voi hyvin.