Hausjärven kunnanvaltuustossa kaudella 2013-2016 

Hietanen Satu, sairaanhoitaja, yrittäjä
Ihalainen Esko, konttorinjohtaja, eläkeläinen
Jaakkola Simo, MMM, toimialapäällikkö
Lokinperä Pekka, vakuutusedustaja, maanviljelijä
Metsola Eeva-Kaisa, pankkitoimihenkilö, maaseutuyrittäjä
Miettunen Outi, sairaanhoitaja, KM
Myyrä Minna, koulunkäyntiavust., sosionomi (amk)-opiskelija
Nuora Timo, insinööri
Ristavaara Heini, johtaja sosiaalityöntekijä, VTM
Silvàn Timo, maatalousyrittäjä, hallintot.yo