Hallitus

Keskustalaiset hallituksessa

Jäsen ja henkilökohtainen varajäsen

Matti Alanko 1. vpj.
varaj. Olli-Pekka Kaunela

Markku Leppälahti
varaj. Heikki Levomäki

Päivi Laine
varaj. Susanna Romu