Hallitus

Evijärven kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Esittelijänä hallituksessa toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Keskustalla on kunnanhallituksessa 7 jäsentä. Kokoomuksessa sekä sosiaalidemokraateilla on 1 jäsen kummallakin.


  

Kunnanhallistuksen

Jari Anttikoski v.Heikki Vainionpää

Marja-Leena Kultalahti

Kunnanhallituksen jäsenet

  Aapo Kirsilä v.Niina Alatalo
  Alina Niemi v.Jukka Kuusela

Satu Ritala 

 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail