Lautakunnat

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävissä Evijärven kunnan kotisivuilla.

Tekninen Lautakunta.

Puheenjohtaja Pasi Mäntylä  v.Keijo Forsbacka

Muut jäsenet.

Jyrki Mikkola v.Paula Kultanen
Rita Haapasaari v.Lauri Koivukangas
Satu Ritala v.Petteri Laukkonen)
Erkki Latukka v.Pauliina Mäkinen
Heta-Mari Hernesniemi .v.Vily Kattilakoski

Tarkastus Lautakunta.

Puheenjohtaja

Ulla Lassila

Varapuheenjohtaja

Matti Holm v.Riika Rintakang


Muut jäsenet.

Yrjö Vertanen (Ann-Ristine Hannus)

Tarja Jokela v.Mika Pietilä

Lasse Vertanen v.Juha VinkanharjuSivistys Lautakunta.

Puheenjohtaja

Jyrki Järvinen.

Varapuheenjohtaja

  (Juha Nienissalo

Muut jäsenet

.Ann-Helen Mäkelä
Anne Joensuu
Sami Pesonen
Anssi Saari

Anne Kniivilä

Keskusvaalilautakunta.

Puheenjohtaja

Vuokko Sulkakoski.

Petteri laukkonen.

Matti Saari

Marita Hanhikoski

Anne Kniivilä

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta.

Puheenjohtaja.

Muut jäsenet