Jalasjärven Keskustan erilaisia aloitteita käsittelyssä vuosina 2004 - 2011

(uusimmat ensin, vanhemmat myöhemmin)

Aiempina vuosina on  jätetty aloitteita, jotka kesken:

-      Luopajärven ryhmis

-      Lapsiperheiden perheohjaaja

-  
Kiuaskallion urheilukeskuksen kunnostaminen ja laajentaminen


VUODEN 2011 AIKANA ON KESKUSTA VALTUUTETUT JÄTTÄNEET ALOITTEITA:


-     
Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon tarve selvittely

-      Kunnanvaltuusto salin äänentoistolaitteiden uusiminen

-      Opastekylttien asentaminen Jalasjärven keskustan alueelle

-      Lukion parkkipaikan lämmitystolpat ja kunnostaminen

-      Jalasjärven teiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota

-      Valmistuneiden lääkärien perehdytykseen tulee panostaa

-      Hirvijärven virkistyskäytön lisääminen, samalla kun hanke on valmistumassa

-  
Keskustelu- ja palautetilaisuuksien järjestäminen kyliinYhteisaloitteena muiden puolueiden kanssa:

-      Koulukuljetuksien järjestämiseen pitää panostaa
JÄTEVESIASIASSA ON TOIMENPITEIDEN VALMIIKSI SAAMINEN VUOTEEN 2016 MENNESSÄ.
Valtiovalta joutui antamaan ainakin tähän mennessä jatkoaikaa jätevesien käsittelyssä. Jalasjärven keskusta ryhmä on jättänyt asian johdosta useita aloitteita kuntaan ja keskustan puoluekokouksissa. Helpotuksia tuli iäkkäämpien ihmisten kiinteistöille sekä takarajaa siirrettiin.