Keskustan päätöksentekoelimet

Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg
Keskusta.fi / Tutustu Keskustaan / Keskustan päätöksentekoelimet

Puoluekokous

 • Puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous, joka käsittelee suuret periaatekysymykset.
 • Varsinainen puoluekokous valitsee puolueen puheenjoh­tajan, kolme (3) puolueen varapuheenjohtajaa, puoluesihteerin sekä puoluevaltuuston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 • Puoluekokous

Puoluevaltuusto

 • Puoluekokousten välisenä aikana ylintä päätösvaltaa käyttää puoluevaltuusto.
 • Se valitsee puoluehallituksen ja päättää puolueen eril­lisohjelmista.
 • Puoluevaltuustoon kuuluu 135 jäsentä ja 130 varajäsentä.
 • Puoluevaltuuston jäsenten toimikausi kestää kaksi (2) vuotta
 • Keskustan puoluevaltuuston jäsenet ja varajäsenet 2018-2020.pdf

Puoluehallitus

Puoluehallituksen työvaliokunta

 • Työvaliokunnan muodostavat puolueen puheenjohtaja, varapuheen­johtajat, puoluesihteeri, puolueen eduskuntaryhmästä puoluehallitukseen valittu jäsen, Euroopan parlamentissa toimivasta Keskustan valtuuskunnasta puoluehallitukseen valittu jäsen sekä kolme (3) muuta hallituk­sen keskuu­destaan valitsemaa jäsentä.
 • Työvaliokunta valmistelee puoluehallitukselle tehtävät ehdotuk­set ja seuraa puolue‑elinten päätösten toteutumista eduskunnassa, maan hal­lituksessa ja puolueen omassa toiminnassa. 
 • Puoluehallitus voi myös siirtää asioita työvaliokunnan tehtäväksi. 
 • Työvaliokunnan jäsenet

Keskustan organisaatio>>