Sisarjärjestöt

Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg
Keskusta.fi / Tutustu Keskustaan / Sisarjärjestöt

Keskustanaiset

Suomen Keskustanaiset ry on Suomen suurin poliittinen naisjärjestö. Suomen Keskustanaisten tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin naisnäkökulmasta, rohkaista naisia lähtemään mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kouluttaa jäseniään. Järjestön tärkeimpiä poliittisia tavoitteita on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työelämän tasa-arvoa, vähentää naisten köyhyyttä, tukea naisyrittäjyyttä, edistää perheiden, lasten ja vanhusten hyvinvointia ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa.

Keskustanaisilla on 21 piirijärjestöä, yksi jokaisessa maakunnassa. Piirijärjestöt toimivat kattojärjestöinä alueensa paikallisyhdistyksille. Piirijärjestöt pitävät yhteyttä alueen luottamushenkilöinä toimiviin naisiin, järjestävät poliittisia seminaareja, koulutusta, vaalitoimintaa sekä mm. harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Tutustu Keskustanaisten toimintaan >>

Keskustanuoret

Keskustanuoret on 1945 perustettu Suomen suurin poliittinen nuorisojärjestö, joka vaikuttaa yhteiskuntaan politiikan keinoin arvojensa ja ohjelmiensa mukaisesti ja kasvattaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen. Keskustanuoret on merkittävä nuorten vaikuttamiskanava, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattava nuorisojärjestö. Keskustanuorten mielestä yhteiskunnallisen päätöksenteon on oltava ihmisläheistä ja -lähtöistä.  Ihmisyysaatteesta kumpuaa Keskustanuorten neljä arvoa: sivistys, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys.

Keskustanuoret järjestävät erilaisia tapahtumia, koulutuksia, tempauksia ja Keskustanuorten kautta pääsee osallistumaan myös aktiiviseen kansainväliseen toimintaan. Keskustanuorilla on toimintaa kaikkialla Suomessa ja jäseniä noin 11 000. Keskustanuorten toiminta on kaikille 15-30-vuotiaille nuorille avointa.

Tutustu Keskustanuorten toimintaan >>

Keskustan Opiskelijaliitto

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) on vuonna 1937 perustettu opiskelijoiden sivistys- ja kasvatusjärjestö. KOL:n tarkoituksena on muun muassa herättää opiskelijoissa halua yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiivisuuteen omassa opiskelijayhteisössä. Keskustan Opiskelijaliitto on yleispoliittinen järjestö, mutta erityinen mielenkiinto kohdistuu opiskelijoita koskeviin asioihin.

Keskustan Opiskelijaliitto pyrkii opiskelumahdollisuuksien parantamiseen ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen opintojen suorittamisessa.

Paikalliseen toimintaan voi osallistua suurimmalla osalla yliopistopaikkakunnista. Paikallistoiminnasta on helppo ponnistaa ylöspäin kohti valtakunnallisia luottamustehtäviä. KOL:n toiminnassa mukana olleet ovat yleensä sijoittuneet hyvin joko politiikkaan tai muulle työuralle.

Tutustu Keskusta Opiskelijoiden toimintaan >>