Työryhmät

Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg

Huom!
Keskusta perustaa kaksi uutta työryhmää. Luonto- ja perhetyöryhmiin järjestetään avoin haku, joka päättyy
30.4.2020. 

***

Työryhmät valmistelevat Keskustan puoluehallituksen ja -johdon niille antamat ohjelmatyöhön ja politiikan valmisteluun liittyvät tehtävät. Tällä hetkellä toiminnassa ovat seuraavat työryhmät:

Talouspoliittinen työryhmä

puheenjohtaja Markus Lohi  markus.lohi@eduskunta.fi
sihteeri Mikko Männikkö mikko.mannikko@eduskunta.fi

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä
puheenjohtaja Mikko Savola mikko.savola@eduskunta.fi
sihteeri Jukka Saarimäki jukka.saarimäki@eduskunta.fi

Kunta- ja aluetyöryhmä
puheenjohtaja Mikko Kärnä mikko.karna@eduskunta.fi
sihteeri Helena Pakarinen helena.pakarinen@keskusta.fi