Viisauksia vuosikymmenten varrelta


"Sanelemalla ei asioita voi hoitaa, ainoa tie on keskustella, neuvotella ja sovitella, tehdä kompromisseja, niitä haukuttuja lehmänkauppoja. Se on meidän maamme politiikassa ainoa tie. Se on hidas tie ja se on monta kertaa hyvin hankala tie, mutta se on ainoa käyttökelpoinen tie."

Johannes Virolainen

"Selvitellessään itselleen suhdettaan isänmaahan ja toisiin puolueisiin maalaisliitto on johdonmukaisesti pyrkinyt vastustamaan kaikkea sellaista, millä kansa pyritään jakamaan kahteen eriarvoiseen, toisiaan kyräävään ryhmäkuntaan."

V. J. Sukselainen

 

"Erimielisyyden hyväksyminen on eräs demokratian tunnusmerkki. Elävälle dynaamiselle yhteiskunnalle on ominaista mielipiteiden moninaisuus tärkeistä ajankohtaisista kysymyksistä, ja demokratian voima on siinä, että erilaisten katsantokantojen esilletulo hyväksytään."

Urho Kekkonen

 

"Verotus on raskas maassamme ja sen vuoksi verojen ja maksujen asettamista arvostellaan, mutta siinäkin arvostelussa voidaan mennä asiattomuuteen, jos ei muisteta, mitä kaikkea yhteisillä varoilla toteutetaan."

Kerttu Saalasti

 

"Hyvä on pyrkiä kaiken ymmärtämiseen, muttei suinkaan hyväksymiseen."

Sylvi Kekkonen


"Suurten tapahtumien jälkeen meillä ihmisillä on taipumus kyseellisen asian kohdalla kehitystä pitää itsestään selvänä. Ja kuitenkin aina on ollut vaihtoehtoja tarjolla. Aina on ollut ja on tarjolla helppoja ratkaisuja, jotka houkuttelevat helppoudellaan, mutta eivät ole kauaskantoisia eivätkä kansakunnan elämän kannalta arvostettavia."

Kerttu Saalasti

 

"Koulun tehtävänä ei pitäisi olla kasvattaa yksilöitä, jotka uskovat elämän tarkoituksena olevan hyvän aseman saavuttaminen mahdollisimman nopeasti ja häikäilemättömästi. Päämääränä täytyy olla ihmisten kasvattaminen yhteistyöihmisiksi, jotka tajuavat tosiasiat ja arvostelevat niiden mukaan sekä antavat arvoa myös toisin ajattelevien mielipiteille."

Johannes Virolainen: Maaseutuhenkinen elämänkatsomus, 1949

 

"Naisten syrjintä on miesten hallitseman maailman valistumattomuutta."

Kerttu Saalasti

 

"Voidakseen palvella maataan, kansaansa ja koko ihmiskuntaa, on vapauduttava itsekeskeisyydestä. Oman hyödyn ja mukavuuden tavoittelu ei sovi eikä saa olla ihmisen päämääränä."

 Kerttu Saalasti, 1959

 

" Ihmiselämän kunnioittaminen ja tasa-arvo on maailman rauhan edellytys. "

Kerttu Saalasti

 

"Ei mikään elintaso ole korkea silloin, kun työ muuttuu raadannaksi ja tunnit lohduttoman pitkiksi, kun nuorilla miehillä ja naisilla ei ole varaa perustaa perhettä ja kun tiilimuuri eristää lapset nurmikosta ja taivaasta."

Johannes Virolainen: Maaseutuhenkinen elämänkatsomus, 1949

 

"Elävälle dynaamiselle yhteiskunnalle on ominaista mielipiteiden moninaisuus tärkeistä ajankohtaisista kysymyksistä, ja demokratian voima on siinä, että erilaisten katsantokantojen esiintulo hyväksytään."

Urho Kekkonen: Muutoksen vuosikymmenet, 1975

 

"Talouselämän koneistossa jokainen työ muodostuu kokonaisuuden osaksi. Sen vuoksi meidän on pantava parastamme. Ja kansan työtulokset tulisi jakaa oikeudenmukaisesti ja yhteisymmärryksessä."

Kerttu Saalasti kekrijuhlassa Karttulassa 1955

"Työnantajien ja työntekijöiden kesken olisi valtiovallan toimesta ja turvin saatava aikaan yhteistyö, jonka päämääränä tulisi olla taloudellisen kasvumme varmistaminen. ... Jokaisen kansalaisen olisi opittava käsittämään, että taloudellinen nousumme ei ole riippuvainen yksinomaan etevästä yrittäjästä tai ammattitaitoisesta työntekijästä tai tuotantoelämälle myönteisesti suhtautuvasta valtiovallasta, vaan kaikkien näiden ja muiden tekijäin yhteistyöstä. Erillisvaatimusten vieminen niin pitkälle, että kokonaisrakennelma ei sitä kestä, aiheuttaa aikanaan vahinkoa myös onnelliselle voittajalle."

Urho Kekkonen, Suomen Kuvalehti 12.8.1967

 

"Monta kertaa ovat ihmiset haaveilleet tavarain tasaisempaa jakoa. Siitä ei olisi mitään hyötyä niin kauan kuin sivistysmäärät pysyvät niin epätasaisina. Mutta jos oppi ja sivistys saataisiin ajetuksi tasaisemmin, silloin katoaisivat luokkarajat itsestään."


Santeri Alkio 1907

"Meidän vapautemme ja itsenäisyytemme on turhaa historiallista rihkamaa, jos emme pysty sitä muuhun käyttämään kuin pieniin luokka- ja omistusoikeustaisteluihin."
 
Santeri Alkio Ilkka 3, 1 1918

"Kansantaloudessa vallitsevat aivan samat lait kuin yksityistaloudessakin. Jos jonkun kansan kulutus on suurempi kuin tuotanto, menee sen talous rappiotilaa kohti."
Santeri Alkio 1911

 


"Kumminkin on ja pysyy tosiasiana, että vapaamielinen lainsäädäntö voi luoda vain edistymismahdollisuuden, mutta ei panna toimeen edistystä; se jää aina riippuvaiseksi vapaasta yksityis- ja kansalaistoiminnasta."

Santeri Alkio Maalaispolitiikkaa I, 1919


Asianlaita on kuitenkin siten, että samaten kuin jokaisen yksityisen, täytyy jokaisen kansankin itse, omatakeisesti ratkaista elinkeinokysymyksensä.

Santeri Alkio 1907

 ”Astukaa esiin kaikki, jotka uskotte työn siunausta tuottavaan iloon ja yhteiskunnalliseen sovintorauhaan! Suomi odottaa sellaisten miesten ja naisten julkista esiintymistä: työnantajina ja työntekijöinä, ostajina ja myyjinä, tuottajina ja kuluttajina.”

Santeri Alkio Ilkka 30.8.1919

 

 ”Meidän nuorten kiitollisuuden velka Snellmanille ja suurille muistoille ei tule maksetuksi paljaalla ihailulla. Tälläkin alalla on tositoiminta paljon suuremmasta arvosta kuin kauniit puhelut.”

Santeri Alkio Pyrkijä 1898

 


 

 

 

Santeri Alkio:

Osa lainauksista on Santeri Alkion kynästä.

FT Seppo Niemelän kirjoitus
Alkiolaisuus vie hyvinvoinnin juurille:
http://www.msl.fi/index.php?pid=1&cid=62

Acrigola -julkaisut/ Kari Hokkasen Santeri Alkion päiväkirjat:
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/index.php?id=3383

 

 Tarkempaan tutustumiseen:

  • Keskustan ja maaseudun arkisto tarjoaa mahdollisuudet tutustua Alkion teksteihin henkilökohtaisesti.  Sen käsikirjastosta löytyvät kattavasti tärkeimmät Alkion itsensä kirjoittamat tekstit ja kirjat ja Alkioon liittyvää tutkimuskirjallisuutta.