Katri Kulmuni sadan päivän ohjelman äärellä: Tehtäväni on uudistaa Keskusta!

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Uutiset ja Keskusta-TV / Uutiset / Katri Kulmuni sadan päivän ohjelman äärellä: Tehtäväni on uudistaa Keskusta!
10.1.2020 11:04
Katri_Kulmuni_K-studio-1.jpg

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni muistutti aamulla, että hän panee itsensä täysillä likoon, jotta suomalaisten luottamus Keskustaan palautuu.

Katri Kulmuni 10.1.2020

 

Pyrkiessäni puheenjohtajaksi tein itselleni ja Keskustalle sadan päivän ohjelman. Mielestäni on välttämätöntä saada työt hyvälle jalalle heti alusta alkaen.

Sata päivää tuli täyteen joulukuussa. Lyhyen joululomani aikana minulla oli aikaa pysähtyä vetämään yhteen mennyttä syksyä ja miettimään, missä on onnistuttu ja mihin pitää panostaa kevätkaudella enemmän.

Heti alkuun on todettava, ettei Keskustan kannatus ole toivotulla tasolla. Syyt menevät osin syvälle ja ovat syntyneet ajan kuluessa, mutta istuvana puheenjohtajana kannan tilanteesta keskeistä vastuuta. 

--

Keskustan keskeinen haaste on, ettei meitä tunnisteta vaikutuskanavana alueellisesti tai valtakunnallisesti. Vuosien varrella olemme antaneet poliittisen ja järjestöllisen korjausvelan kasvaa liian suureksi. Se on nakertanut meitä sisältäpäin.

Olemme kantaneet 2000-luvulla hallitusvastuuta poikkeuksellisen pitkään. Suomea on uudistettu, mutta Keskustan kohdalla olemme luottaneet liikaa kunniakkaaseen historiaamme. 

Hallitusvastuun saavutuksista huolimatta emme ole pärjänneet mielikuvien taistossa. Nyt moni kokee siirtymän Sipilän keskustaoikeistohallituksesta punamullan kakkospuolueeksi olleen henkisesti liian pitkä. 

Sipilän hallituksen kiistattomia aikaansaannoksia olivat Suomen talouden laittaminen kuntoon ja parempi työllisyys. Samanaikaisesti moni keskustalainen koki alueiden ja puolueväen tärkeinä pitämien painotusten jääneen vähemmälle.

 Uudistusvauhti oli kova, korjauksiakin on ollut tarpeen tehdä, mm. taksilaista tehdään aiempaa parempi ja sote-uudistus on vahvemmalla pohjalla. Hyväksi koettua linjaa jatketaan: yrittäjyyttä arvostetaan, teitä laitetaan kuntoon entistä voimallisemmin ja kaikkein pienimpiä etuuksia korotetaan. 

 Uuden hallitus tulee kuitenkin seistä omilla jaloillaan. Punamulta on keskustalaisille perinteisesti mieluinen vaihtoehto. Peruskoulun, alueellisen korkeakouluverkon, lapsilisien ja kotihoidontuen kaltaiset yhteiskuntaa vahvistavat uudistukset ovat Keskusta-SDP–akselin saavutuksia. 

 Uuden punamullan hallitusohjelma on historiallinen keskustalainen: myönteinen talous- ja työllisyyspolitiikka on kaiken lähtökohta. Myös uuden punamullan pitää osoittaa vastaavaa uudistushenkeä ja viedä Suomea 2020-luvulle. Uskon uuden punamullan kykyyn ja tahtoon uudistaa Suomea 2020-luvun eväin. Uuden punamullan liitto pitää rakentaa vahvan taloudenpidon ja työllisyyden sekä eheyden, vihreyden ja turvallisuuden teemojen ympärille.

--

Keskusta koki viime kevään eduskuntavaaleissa kovan tappion. Puoluehallitus on käynyt läpi tausta-aineiston ja tehnyt analyysin vaalitappion syistä. Sen nimi on osuva: Tuntematon Keskusta.  Keskustan aatteellisen työn velka näkyi näissäkin vaaleissa. 

 Meistä ei tiedetty, minkä puolesta olimme valmiita laittamaan itsemme likoon. Selvitys löytyy Keskustan nettisivuilta. Toivon, että se toimii yhtenä pohjana erilaisille tulkinnoille puolueen tulevaisuuden suunnasta. 

---

Enää meillä ei ole varaa jättää kansanliikettä hallitustyön varjoon. 

 Haluan muuttaa Keskustan kulttuuria. En pelkää keskustelevaa keskustaa, pelkään keskustelematonta keskustaa. 

 Tämä on jopa edellytys ja oikeutus toiminnallemme. Keskustaa pitää johtaa, mutta tavalla joka herättää luottamusta ja joka vastaa suomalaisten arkeen. 

 Haluan lisätä keskustelua eri keinoin. Keskustelu on yhä tärkeämpää tilanteessa, jossa poliittiset jakolinjat jyrkkenevät ja puoluekenttä moninapaistuu. Kolmen suuren puolueen aikana Keskustalle saattoi riittää itsensä määritteleminen vaihtoehdoksi vasemmiston ja oikeiston väliin. 

 Enää tämä ei kanna. Meidän on määritettävä, keitä me olemme omista itsenäistä lähtökohdista käsin.

 Keskustaan mahtuu monta tarinaa, monenlaista mieltä ja mielipidettä. Kaikki ovat tervetulleita, jokaista näkemystä arvostetaan. Vain tämä mahdollistaa Keskustan perimmäisen tehtävän yhteensovittavana, maltillisena, mutta voimakkaana muutosvoimana. Minulla on tunne, että suurin osa meistä suomalaisista on kuitenkin keskellä. 

 Vahvaa keskustaa tarvitaan. Sen vaihtoehto on suomalaisia vielä nykyistäkin enemmän jakava blokkipolitiikka.  Politiikassa on helppo herättää pelkoa, mutta paljon vaikeampi luoda toivoa. 

 Vahvaa keskustaa tarvitaan. Sen vaihtoehto on Suomea eri alueisiin jakava ja repivä politiikka. 

 Kysymys on siitä, että Keskusta ei ole mikä tahansa keskusta, vaan Suomen Keskusta. 

---

Panen itseni täysillä likoon, jotta suomalaisten luottamus Keskustaan palautuu. Keskustan tärkein tehtävä on itsemme määrittäminen uudessa ajassa. Uudistus- ja tulevaisuustyö on nostettava kaiken toimintamme keskiöön.

Minun keskustalaisuuteni on yhdistelmä maailmalle katsovaa edistysmielisyyttä ja juurevaa talonpoikaisuutta. Olemme yli sadan vuoden ajan osanneet peilata arvojamme muuttuneeseen yhteiskuntaan ja toimia edelläkävijänä Suomen kohtalonkysymysten ratkaisemisessa.

Tämän päivän suuria kysymyksiä ovat esimerkiksi ekologinen kriisi, väestön ikääntyminen, teknologian koko yhteiskuntaa läpileikkaava kehitys, talouden syvät haasteet ja poliittiset osallistumisen uudet muodot. 

Meidän on lähestyttävä näitä kysymyksiä ihminen keskellä ja ratkaisut edellä. Jokaisella suomalaisella pitää olla jatkossakin mahdollisuudet elää, yrittää ja tehdä töitä asuinpaikasta tai taustasta riippumatta. Minun Keskustani on aina alueiden ja heikompien ihmisten puolella.

---

 Näistä lähtökohdista olen ollut laittamassa liikkeelle Keskustan politiikan ja toiminnan uudistamistyötä - Keskusta 2030 -uudistusohjelmaa. Tässä työssä tarvitaan jokaisen keskustalaisen panosta. Meidän tulee kohdata kasvokkain, keskustella ja yhteensovittaa näkemyksiämme. Haluan, että Keskustassa puhutaan politiikkaa. 

Meillä ei ole tehty tämänkaltaista työtä miesmuistiin. On aika istua alas, puhua politiikkaa ja määrittää Keskustan tehtävä ja paikka Suomessa. Nyt tammikuussa lähtee liikkeelle Suomen tärkein kenttäkierros ja puoluehallituksen tekemä keskusteluavaus kommenttikierrokselle.   

--

 100 päivää

Uudistustyötä ja Keskustan toimintaa vahvistavat sadan päivän ohjelman myötä jo liikkeelle laitetut kokonaisuudet: 1) Keskustan oman poliittisen valmistelun vahvistaminen 2) osallistavien toimintamuotojen lisääminen 3) viestinnän terävöittäminen 4) tutkimustyön hyödyntäminen sekä 5) varainkeruun vauhdittaminen.

 Omassa ajankäytössäni olen halunnut korostaa puoluetyön merkitystä. Periaatteenani on ollut kahden kokonaisen työpäivän käyttäminen puoluetyöhön joka viikko. Torstaisin pidämme puolue-elinten kokouksia. Aamu alkaa puoluejohdon viikkopalaverilla ja jatkuu puoluehallituksen tai työvaliokunnan kokouksella. Iltapäivällä pidän poliittisen katsauksen eduskuntaryhmälle. Olemme onnistuneet pitämään tästä viikoittaisesta rytmistä kiinni lähes koko syksyn ajan.

Viikon toinen puoluepäivä on varattu Suomen kiertämiseen ja ihmisten tuntojen kuulemiseen. Olen kiertänyt syksyn aikana viidessätoista maakunnassa. Tämä rytmi säilyy jatkossakin. Nyt alkuvuodesta on luvassa Etelä-Savon, Lapin, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen kierrokset.

 Poliittisessa valmistelussa painopiste on ollut ns. ruisleipäasioissa. On tärkeää, että keskusteluun nousee ihan arkisia asioita. Eduskuntaryhmässämme käynnistyi syksyllä työ uusien yhteiskuntaa uudistavien ratkaisujen ja avausten tekemiseksi. Pääteemat ovat arki, perheet ja luonto.  

Ensimmäisessä vaiheessa käynnistyy myös talouspoliittisen, ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä kunta- ja aluepoliittisten työryhmien työ. Työryhmiin järjestettiin avoin haku. Lisäksi ne toimivat osallistavalla tavalla esimerkiksi tilaisuuksia ja nettikyselyjä järjestäen.

Olen tehnyt myös itse konkreettisia avauksia. Esitykset esimerkiksi ilmastorahastosta sekä monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn edistämisestä luotaavat tulevaisuuden Suomesta. Lisää seuraa perästä.

Poliittisessa valmistelussa pitää vahvistaa koko kentän osallistumista. Tavoitteeksi pitää ottaa, että ennen kuntavaaleja jokaisessa piirissä ja kunnassa tehdään omat poliittiset ohjelmat. 

 Osallistavia toimintamuotoja pitää vahvistaa muutenkin. Ensivaiheessa on otettu käyttöön viikon kysymys Keskustan nettisivuilla. Olemmekin saaneet huikean määrän vastauksia ajankohtaisiin aiheisiin. Tämä on tukenut poliittista valmisteluamme tärkeällä tavalla.

Tässä yhteydessä toivon teiltä myös laajemmin ajatuksia puolueen tulevaisuuden suunnitteluun. Tänään puolueväelle lähtee laajempi kysely, joka käsittelee Keskustan roolia sillanrakentajana maaseudun ja kaupunkien välillä. Kirjoitin aiheesta hiljan omassa Facebook-päivityksessäni. Rooli sopii Keskustalle ja haluamme kuulla ajatuksianne tarkemmin. Jatkossa vastaavia kyselyjä on tarkoitus toteuttaa eri aiheista säännöllisesti.

 Digitaalisen jalanjäljen vahvistaminen on keväällä puoluetoimiston prioriteettilistan kärjessä.Esimerkiksi kännykällä osallistuminen tulee etenemään keväällä huimasti. Keskustan politiikkaan pääsee mukaan kotisohvalta.

 Viestinnän osalta olemme saaneet tekemistä hyvin jalalle. Tänään pidetään puoluetoimistolle perustetun K-studion ensimmäinen lähetys. Omaa studiota on tarkoitus hyödyntää puolueen viestinnässä aktiivisesti. Itsekin aioin pitää näitä vuorovaikutteisia live-lähetyksiä säännöllisesti.

Lisäksi olemme päivittäneet viestintästrategiaamme ja panostaneet alkuvaiheessa erityisesti kansanedustajien aktiivisuuteen. Eduskuntaryhmä on tehnyt syksyn aikana tärkeää työtä meille tärkeiden asioiden esillä pitämisessä. Esimerkiksi some-keskusteluissa ja paikallislehdissä olemme näkyneet aiempaa enemmän.

Kevään suurin ponnistus on viestinnän jalkauttaminen. Mediaympäristö on muuttunut somen myötä ja jokaisen puolueen jäsenen merkitys viestijänä kasvaa. Tämä vaatii aiempaa vahvempaa tukea. Olen pyrkinyt päivittäiseen viestintään kentän suuntaan ja aion lisätä tätä vain entisestään.

 Politiikan toimintaympäristö on melkoisessa murroksessa. Tulevaisuus tuntuu välillä usvaiselta, kun vanhat lainalaisuudet eivät enää päde. 

Politiikanteossa korostuukin entistä vahvemmin tutkitun tiedon ja erilaisten mielipidetiedustelujen hyödyntäminen. Näin tunnistamme yhteiskunnan keskeiset ilmiöt ja hiljaiset signaalit.

Tutkimuksellisen osaaminen on liitettävä tiiviiksi osaksi kaikkea politiikan valmisteluamme. Näin pysymme jatkuvasti ajan hermolla.

Olemme lähteneet luomaan omaa systeemia tutkitun tiedon hyödyntämiseksi. Tarkoituksena on käyttää keskustalaisten ja meitä lähellä olevien toimijoiden osaamista entistä tiiviimmin. Tässä hyödynnetään myös ajatuspaja- ja tutkimuslaitososaamista.

 Raadollisessa maailmassa ei voi myöskään olla puhumatta rahasta. Varainkeruussa onnistuminen on välttämätöntä riittävien resurssien kannalta. Tässä emme ole päässeet syksyn aikana haluamallani tavalla liikkeelle. Varainkeruutilaisuudet ja tuotemyynnit on saatava keväällä käyntiin. Tähän tulemme käyttämään puoluejohdon ja puoluetoimiston voimin enemmän aikaa.

---

 Kevään työsuunnitelma meille kaikille keskustalaisille ja minulle

Hallituksessa onnistuminen edellyttää:

  • Hallituksen on saatava aikaan päätöksiä. Se tarkoittaa uusia työpaikkoja, investointeja ja yritysten toimintaedellytysten parantamista. Työ luo turvaa ja hyvinvointia.
  • Tiukkaan ilmastohaasteeseen on vastattava. Toivon, että esittämäni ilmastorahasto konkretisoituu päätökseksi. Ilokseni olen todennut, että hallituskumppanit ovat suhtautuneet siihen myönteisesti.
  • Hallitus linjaa aluekehitysvarojen kohdentamisesta heikommin pärjääville aluille.
  • Keskusta on maakuntien sivistyspuolue. Haluamme olla takaamassa, että alueellinen korkeakoulutus vahvistuu.
  • Sote on saatava eteenpäin, jotta kansalaiset pääsevät jatkossa helpommin lääkäriin, neuvolaan ja muihin palveluihin.

 

  Keskustassa tämä tarkoittaa sadan päivän ohjelman viitoittamalla tiellä jatkamista:

-       Kuntavaalien ehdokashankinnan jatkamista

-       Keskustan oman poliittisen valmistelun vahvistamista

-       Osallistavien toimintamuotojen kehittämistä 

-       Viestinnän terävöittämistä 

-       Tutkimustiedon parempaa hyödyntämistä politiikan ja puoluetoiminnan kehittämisessä

-       Varainkeruussa onnistumista

Vedän kevään onnistumisen yhteen kesäkuussa Vantaan puoluekokouksessa.