Keskustalle politiikka on ratkaisujen löytämistä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Ohjelmia ja politiikkaa


Keskusta haluaa tehdä politiikkaa, joka perustuu vaihtoehtoehtojen ja ratkaisujen esittämiselle. Pelkkä asioiden kritisointi ja ongelmien esiin tuonti ei riitä.

Suomi on tilanteessa, jossa yhteiskuntaamme uhkaa talouden näivettymisen kierre ja eriarvoistumisen kasvu. Tähän emme saa alistua.

Politiikka on tahtoa ja rohkeutta. Keskusta on valmis uudistamaan yhteiskuntaa:

  • Meidän on löydettävä eväät kestävälle talouskasvulle, joka synnyttää uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja.
    Meidän on uudistettava julkista taloutta ja koko julkista sektoria kestävyysvajeen oikaisemiseksi, tuottavuuden kasvattamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi.
  • Meidän on kannettava päätöksillämme ja teoillamme entistä paremmin vastuuta itsestämme, läheisistämme, lähiyhteisöistämme, kotimaastamme ja koko maapallosta, myös tulevat sukupolvet huomioiden.
  • Meidän on pidettävä huolta yhteisvastuullisesti niistä lähimmäisistämme, jotka pysyvästi tai tilapäisesti ovat avun tarpeessa.
  • Suomen on kansainvälisen yhteisön jäsenenä rakennettava yhä keskinäisriippuvaisempaan maailmaamme rauhaa, vakautta ja oikeudenmukaisuutta.