Aloitteet

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

 Katso viimeisimmät puoluekokousten tekemät aloitevastaukset tästä>>


Aloitteiden tekeminen

Tekemällä aloitteen Keskustan jäsenjärjestö voi kiinnittää puolueen päätöksentekoelinten huomion havaitsemaansa ongelmaan tai asiaan. Aloitteet voivat johtaa Keskustan poliittisten linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Ne voivat myös auttaa uudistamaan Keskustan sisäistä toimintaa. Jäsenyhdistyksiä ovat mm. Keskustan paikallisyhdistykset, kunnallisjärjestöt  ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten, -nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset. Aloitteita voi  tehdä  joka toinen vuosi sääntömääräisesti kokoontuvalle puoluekokoukselle tai niiden välillä puoluehallitukselle.

Aloitteet puoluekokoukselle

Jäsenjärjestöjen pitää tehdä ja lähettää puoluekokousaloitteet viimeistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta Keskustan sääntöjen (14 §) ja kokouskutsun edellyttämällä tavalla.  Vastaukset puoluekokousaloitteisiin valmistellaan Keskustan työryhmissä, verkostoissa ja puoluetoimistossa. Puoluehallitus päättää  puoluekokoukselle lähetettävistä vastausesityksistä, jotka julkaistaan puoluekokousasiakirjassa.

Puoluekokous käy aloitteista ja niiden vastausesityksistä lähetekeskustelun yleiskeskustelun yhteydessä. Sen jälkeen aloitteet lähetetään aloitevaliokunnan käsiteltäväksi, josta ne tulevat valiokunnan esityksinä takaisin koko puoluekokouksen päätettäväksi.  Puoluekokouksen vastauksesta aloitteeseen tulee Keskustan kanta ja näkemys aloitteessa esitettyyn asiaan.  Alemman tason päätöksentekoelinten ja yksittäisten toimijoiden tulee noudattaa toiminnassaan hyväksytyn aloitevastauksen linjaa. Puoluekokoukselle saapuneet aloitteet ja niihin annetut vastaukset julkaistaan Keskustan nettisivuilla.

Aloitteet puoluehallitukselle

Puoluehallitukselle voi  Keskustan jäsenjärjestö tehdä aloitteita milloin vain ilman aikarajoitusta. Puoluehallituksen vastaukset  toimitetaan aloitteen tekijälle sen jälkeen kun puoluehallitus on vastauksestaan päättänyt.

Hyvän aloitteen tunnusmerkit

Hyvä aloite sisältää vain yhden asiakokonaisuuden, esimerkiksi lasten päivähoitoon liittyvän ongelman, ja siihen ratkaisu- tai toimenpide-esityksen.  Samaan aloitteeseen ei siis kannata laittaa toisiinsa liittymättömiä tai toisistaan kaukana olevia asioita, esimerkiksi ilmastokysymystä ja opintotuen kehittämistä. Niistä kannattaa tehdä omat  erilliset aloitteensa. Aloitteentekijöiden kannattaa perehtyä esittämänsä asian taustoihin. Tällöin aloitteeseen saadaan vahvat faktapohjat ja perustelut.  Hyvä aloite sisältää nasevan ja aloitetta kuvaavan otsikon, tiiviin perustelu- ja taustoitusosan sekä ennen kaikkea selkeän ratkaisu- ja toimenpide-esityksen. Pituus riippuu luonnollisesti aloitteen luonteesta ja aiheen laajuudesta.