Kohti 2020-lukua

Keskustan aatteellispoliittinen uudistusohjelma Suomen hyvinvoinnin ja talouden pelastamiseksi

Tiira-Tiles-iso-kuva.jpg

Keskusta hyväksyi Turun puoluekokouksessaan aatteellispoliittisen uudistusohjelman ”Kohti 2020-lukua”.  Ohjelmassa todetaan, että Suomen talous ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ovat saranavaiheessa. Maallamme on valittavana kaksi vaihtoehtoa: hitaan mutta vääjäämättömän näivettymisen tie tai kestävälle kasvulle perustuva kansakuntamme menestys ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen


Keskusta valitsee jälkimmäisen vaihtoehdon ja etsii siihen eväitä uudistusohjelmansa avulla. Keskustan ratkaisut perustuvat neljään näkökulmaan, jotka ovat kestävän kasvun eväät, julkisen sektorin ja talouden kuntoon saattaminen, vastuunotto sekä huolenpito ja välittäminen. Näiden lisäksi Keskusta korostaa ohjelmassaan, että Suomen on kansainvälisen yhteisön jäsenenä rakennettava yhä keskinäisriippuvaisempaan maailmaamme rauhaa, vakautta ja oikeudenmukaisuutta.

Kohti 2020–lukua löytyy kokonaisuudessaan täältä>> Kohti 2020-lukua_.pdf