Kippis kohtuudelle

Keskustan tavoitteet alkoholipolitiikan kokonaisuudistukselle

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Suomi elää taloudellisesti vaikeita aikoja. Kansakuntana olemme eläneet yli varojemme. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaatii nyt tiukkoja päätöksiä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Talouspaineiden alle ei kuitenkaan saa hukuttaa itse ihmistä. Heikommasta tulee pitää huolta, aina.

Huolenpidon ja välittämisen ohella Keskusta haluaa nostaa esiin ihmisten oman vastuun merkityksen. Kehomme ja mielemme ja sosiaaliset suhteemme ovat niin arvokkaita, että niistä on pidettävä huolta. Osana vastuunkantoa on velvollisuutemme korostaa myös lähimmäisen vastuun merkitystä. Poliittisena ohjenuorana Keskustaa kannattelee myös ylisukupolvinen velvoite huolehtia lapsista ja nuorista.

Osana Keskustan selviytymissuunnitelmaa Suomelle haluamme kehittää myös suomalaista päihdepolitiikkaa ja alkoholipolitiikkaa. Haluamme herättää keskustelua, haluamme esittää ratkaisuja. Emme halua tuomita, emme saarnata. Koemme kuitenkin, että politiikan tehtävä on tavoitella ihmisen hyvää.

Keskustan tavoitteet alkoholipolitiikan kokonaisuudistukselle Siksi alkoholipolitiikkamme kaipaa uudistusta. Kuten politiikassa yleisemminkin, tulee myös alkoholia koskevissa päätöksissä politiikan perustua arvojen ohella tutkittuun tietoon.

Totutuimmin alkoholikysymyksiä on tarkasteltu osana sosiaalipoliittisia ratkaisuja. Se on turhan kapea tapa nähdä asian vaikutukset. Alkoholipolitiikka on mitä suurimmissa määrin talouspoliittinen kysymys ja yhtälailla osa myös työllisyyspolitiikkamme.

Alkoholihaittojen vähentyminen korjaisi työuriemme pituutta ja kestävyysvajetta huomattavasti. Alkoholin vaikutukset ulottuvat moneen – esimerkiksi poliisin resursseihin ja lastensuojelun paineeseen.

Ennen muuta kysymys on välittämisestä, vastuun ottamisesta ja asennemuutoksesta. Tarvitsemme myös esimerkin voimaa. Teot ja sanat ratkaisevat - olipa sitten kysymys perheen vanhemmista tai laajassa keskustelussa vaikkapa päättäjien ja julkisuuden henkilöiden omasta toiminnasta.

 

Lue tästä koko ohjelma>>