Yksi on yhtä paljon kuin kaksi

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Keskusta haluaa nostaa yksineläjien väestöryhmän vahvemmin esiin päätöksenteossa sekä muistuttaa yksineläjien joukon moninaisuudesta. Kun kolmisenkymmentä vuotta sitten Suomessa oli yhden hengen asuntokuntia alle 500 000, nyt niitä on yli miljoona. Tilastojen mukaan yksinelävien enemmistö on työssäkäyvää aikuisväestöä.

Keskustan työvaliokunta hyväksyi puolueen politiikkalinjaukset aiheesta viime talvena. Keskustan varapuheenjohtajat Annika Saarikko ja Juha Rehula esittelivät ne eduskunnassa tänään 18.8. Varapuheenjohtajat peräänkuuluttivat valtiovarainministeri Antti Rinteen viimeviikkoiseen avaukseen lisää konkretiaa.
Keskustan politiikkalinjaukset käsittelevät muun muassa toimeentuloa, asumisen kustannuksia ja yleistä asenneilmapiiriä yksin eläviä kohtaan. Suomalaisen köyhyyden vähentäminen edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä yksineläjiin.

– Yksin eläminen on merkittävä köyhyysriski, minkä nujertamiseksi perusturvan vahvistaminen ja työllisyyden edistäminen ovat tehokkaita ratkaisuja. Lisäksi Keskusta haluaa välttää sellaisia veroja, jotka kohdistuvat yksilön sijasta kotitalouteen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että perheverotusta ei tulisi enää ajatuksena helliä ja toisaalta kotitalousvähennyksen muuttamista asuntokohtaiseksi, Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Annika Saarikko sanoo.

Yksi konkreettisin muutostarve kohdistuu työn perässä muuttamiseen. Keskusta esittää, että työasuntovähennysoikeus laajennettaisiin koskemaan myös yhden hengen talouksia. Tällä hetkellä vähennykseen ovat oikeutettuja vain he, joilla kotipaikkakunnalle jää asumaan puoliso tai alaikäinen lapsi.
Keskusta on myös valmis tarkastelemaan perintöverotusta. Keskusta haluaa selvittää, voisiko perintöverotusta muuttaa siten, että yksinelävällä olisi mahdollisuus testamentata varallisuuttaan läheiselleen erityisellä perusteella samalla perintöveroprosentilla kuin lasten ja puolison osalta on nyt mahdollista.

Keskusta on myös valmis selvittämään, voisiko takuueläkettä kehittää yksineläjien kannalta.

– Onhan valtionvarainministeri Rinne huomioinut, että takuueläkkeen saajista kaksi kolmasosaa on yksineläviä? He elävät merkittävässä köyhyysriskissä. Toisin kuin kansaneläkkeen, takuueläkkeen suuruuteen eivät vaikuta henkilön perhesuhteet. Olisi hyvä selvittää, voitaisiinko yksineläjät huomioida takuueläkkeessä erityisellä tavalla, kansanedustaja, varapuheenjohtaja Rehula ehdottaa.

Keskustan mielestä yhteiskunnan täytyy mahdollistaa erilaiset elämänvalinnat, eikä puolue halua asettaa vastakkain erilaisia elämänmuotoja.

-    Tarvitsemme yhtenäisen käsitteistön väestöryhmästä ja laajempaa tutkimusta. Aihe on ollut liian pitkään vaiettu.

Tästä ohjelmaan >>

 

 

Keskustan ohjelmatyössä on hyödynnetty tutkielmaa: Eeva, Raija (2014) "Vahva täytyy olla että pärjää yksin" Diskurssianalyyttinen tutkimus yksinelävistä, heidän taloudellisesta asemastaan ja diskursiivisesta vallasta Taloussanomien nettikeskusteluissa. Pro-gradu -tutkielma. Turun yliopisto: Sosiaalitieteiden laitos. Julkaisematon.