Tunnin junat edistämään kestävää kaupunkikehitystä

Ylimääräinen puoluekokous 2019 yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Kaupungissa on Keskusta / Tunnin junat edistämään kestävää kaupunkikehitystä

Tulevissa suurissa ratahankkeissa ja junaliikenteen kehittämisessä ykkösprioriteetiksi pitää ottaa Turun ja Tampereen tunnin junat Helsinkiin. Näille hankkeille pitää löytää EU-rahoitusta.
 
Nopeat junayhteydet Etelä-Suomen suurten kaupunkien välillä tukevat niiden kasvua kestävällä tavalla. Kasvun kohdistuminen liian vahvasti vain yhdelle seudulle mm. nostaa asumisen hintaa kestämättömällä tavalla. Se ei ole kenenkään etu.

Tunnin junat mahdollistavat niin työvoiman kuin matkailijoiden sujuvan liikkumisen. Samalla voidaan helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Tunnin juna tarkoittaa käytännössä vähintään kahta raidetta ruuhkaisilla rataosuuksilla suurten kaupunkien välillä. Elinkeinoelämän näkökulmasta se on elintärkeä tuki osaavan työvoiman saamisessa.


Jouni Ovaska
Kaupungissa on Keskusta -verkoston vastaava vaikuttaja