Ilmastorahasto

Kysymysmerkki tiles iso 910x400px.jpg

PÄÄTTYNYT KYSELY - VIIKKO 48

Taustaa: Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni esitti viikonloppuna kansallisen ilmastorahaston käyttöönottoa.

Ilmastorahastolla tuettaisiin suomalaisen teollisuuden muutosta vihreäksi, päästöjen vähentämistä sekä uuden ilmastoystävällisen teknologian käyttöönottoa.

Rahasto perustettaisiin Suomen valtion omaisuutta hyödyntäen, mutta myös suomalaiset voisivat sijoittaa ilmastorahastoon tehden ilmastoteon, joka luo työtä paikallisesti ja samalla ratkaisee globaalia ongelmaa.

 ***
Kysymys 1: Olisitko valmis sijoittamaan ilmastorahastoon?
Vastaukset:
    a) kyllä 55%
    b) en 34%
    c) en osaa sanoa 11 %

Olisitko valmis sijoittamaan ilmastorahastoon.jpg


***
Kysymys 2: Minkä mielestäsi pitäisi olla ilmastorahaston ensisijainen sijoituskohde?
Vastaukset:
    a) suomalaisen vihreän teollisuuden kehittäminen 62,82%
    b) päästöjen vähentäminen puidenistutuksella 10,26%
    c) ilmastoystävällisen liikenteen edistäminen 24,36%
    d) muu kohde, kerro ehdotuksesi kommenteissa 2,56%

ilmastorahaston ensisijainen sijoituskohde.jpg

Kommentit

"Kotimaisen ruuantuotannon varmistaminen ja ilmastoystävällisen tuotannon lisääminen. Tieto suomalaisen ruuan tärkeydestä ilmastoasissa saatava perille. Puiden istuttaminen on osa tätä työtä."

 

"Hönö ehdotus, turha puhua tämmöisestä kun kaikki muut puhuvat muista aiheista, jäädään vain yksin höpöttämään keskenämme. Pitäis kulmuninkin seurata aikaansa."

"Päästöjen vähentäminen. Puitakin voi toki istuttaa, mutta se ei ole ratkaisu ilmastokriisiin."

 

"Ilmastorahaston ensisijainen kohde pitäisi olla Suomen teollisuus ja sen parantaminen. Ilmastolla ei pitäisi olla niinkään väliä. "

Tiitus Heikkinen

 

"Hölmöläisten hommaa. Tässä taas kettuillaan esimerkiksi maanviljelijöille.

Jarmo Korhonen

 

"Valtiollinen rahasto, todellako? On niin imaginäärinen asia ja sellainen, että sille on monia vaihtoehtoja jo olemassa olevissa rahoittajaorganisaatioissa. Puhumattakaan rahoittajien toimintaperiaatteiden suuntaamista aikaisempaa vahvemmin ilmasto- tai ympäristöasioiden hoitamiseen. On vaikea kuvitella yksityishenkilöiden rahoittavan valtiollisen rahaston kautta. Pikemminkin yksityiset käyttävät jo tunnettujen yleishyödyllisten yhteisöjen välineitä."         

 

"Etanolibensaa ja äkkiä! Sitä saa jo. Pakolliseksi vanhempiin ennen 2000vm."

Jampsi Pajaritos

 

"Suomessa kannattaa keskittyä kehittämään ilmasto- ja luontoystävällistä teknologiaa ja muita ratkaisuja. Ilmastorahastosta voitaisiin tukea tätä kehitystyötä. Toisaalta olisi tuettava eniten saastuttavia valtioita, jotta päästöt saataisiin kuriin niillä alueilla, jossa niillä on todellista merkitystä. Rahasto voisi olla myös voittoa tavoittelematon, jolloin intressi sijoittaa siihen perustuisi esimerkiksi yritysten, kansalaisten ja instituutioiden haluun kompensoida päästöjään - vaikka en itse koekaan mitään ilmastosyyllisyyttä, koska en koe olevani syyllinen."                

 

"Ilmastoystävällisen liikenteen edistäminen on hyvin tärkeää etenkin mietittäessä ilmastonmuutosta sekä etenkin suurien kaupunkien ilmanlaatua ja pienhiukkasia. En pidä kuitenkaan kovin järkevänä investoida suuria rahasummia sähköautoihin, sillä ne eivät ole tällä hetkellä ympäristöystävällisin ratkaisu. Sähköautojen valmistuksesta koituu 3 kertaa enemmän päästöjä kuin tavallisen auton valmistuksesta. Ne ovat myös hyvin kalliita eikä tavallisella ihmisellä ole rahaa ostaa sellaista. Lisäksi akkuja joudutaan vaihtamaan ajan kuluessa. Järkevämpää olisi keventää verotusta uusiutuvasta dieselistä ja kaasusta. Tämän avulla ekologisempien polttoaineiden käyttömäärä kasvaisi varmasti. Tällä hetkellä uudesta sähköautosta aiheutuu noin 29g päästöjä per kilometri, kun verrataan uuden saman ikäisen diesel auton päästöjä, jossa käytetään nesteen my dieseliä on päästöjen määrä per kilometri noin 12g. Nämä päästöt tulevat ainoastaan polttoaineen kuljetuksesta aiheutuvista päästöistä. Uusiutuvan dieselin palaessa ei aiheudu lainkaan päästöjä."  

 

"Tällainen rahasto voisi rahoittaa uusia innovaatioita päästöjen vähentämiseksi. Rahasto voisi olla myös maailmanlaajuinen. Liikenteen biopolttoaineiden kehittäminen ja jakeluverkon laajentaminen etenkin biokaasun osalta olisi tärkeää. Biokaasun tuotannon lisääminen voisi tuoda työtä maaseudulle. Jäisi energiarahat Suomeen ja voitaisiin luopua kalliista fossiilisista polttoaineista."
Jari Karhu

 

"Tässä ilmastovouhotuksessa Suomessa ei ole pienintäkään tolkkua! Ollaan jo nyt maailman kärkeä tässä asiassa ja meidän teoilla ei ole hevon vitun paskaa merkitystä niin kauan kun USA, Kiina, Venäjä ym. muut suuret valtiot tekee ihan tasan mitä huvittaa! Tietty fiksuahan se kai on tuhota oman maan teollisuus siinä samalla, koska pitää esittää jotain niin perkeleen tärkeetä vaikkei ketään oikeasti edes kiinnosta!"      
    

"Lopetetaan jonniin joutava hupattaminen."    

          

"En näillä tuloilla, työmarkkinatuki alle 50€/päivä."
Nimimerkki työllistymistä odottava                 

                          

"Ei ilmasto muutu miksikään keräämällä rahastoja, joiden toiminnan perusta on tuntematon. Miten sen rahaston jatkuvuus varmistetaan ts. se, että varoja olisi jatkuvasti käytettävissä. Ilmasto muuttuu vain, jos ihmiset lopettävät pohjattoman törsäämisen."     

 

"Ilmastotavoitteet on tehtävä niin ettei kuluttajalle koidu suuria kustannuksia. Kun tehdään päätös missä on takaraja,nousee kustannukset ."       

 

"Voi voi 😔nyt tosi toimiin Katri "                         

 

"Ilmastorahasto, vuonna 2018 vientiteollisuus toi suoraan tai välillisesti 46% Suomen bruttokansantuotteesta. Mitä ikinä ilmaston hyväksi tehdäänkään ei kasvihuonekaasut näytä vähenevän, ne kasvavat vuosi vuodelta. Pitäisikö Intian ja Kiinan tehdä enemmän! "             

Petri Friman

 

"Se että suomalaiset yksin tekevät jotain puhtaammin, ei pelasta ilmastoamme, jos emme saa muuta mukaan. Meidän pitää kehittää teknologiaa ja ratkaisuita joita voidaan hyödyntää globaalisti, sillä voidaan isosti vaikuttaa ilmastoomme. "         

Tero Paukkeri

 

"Koko Suomessa lisätään energiakasvien (paju, koivu, jne.) kasvatusta ja tuotetaan sekä uusiutuvaa energiaa että raaka-aineita erilaisiin öljyä korvaaviin tuotteisiin. Teknologian kehittäminen vientituotteiksi asti. Rahaston tarkoituksena pitää olla tukemassa tuotantoa, tutkimusta ja kehittämistyötä ympäri maata edistäen alueellista tasa-arvoa."             
Risto Ockenström

 

"Pienesti elävä autoton kaupunkilainen voisi ilmastorahastoon sijoittamisen sijaan myydä osingon omiin päästöihinsä sille, joka enemmän kuluttaa. Ilmastoystävällisen liikenteen edistäminen on vaihtoehto, joka on konkreettisesti toteutettavissa yksityisautoilua edelleen vähentämällä. "     
Soile

                          

"Unohtakaa koko höpötys. "     

 

"Maaseudun yrittäjyyden tukemiseen lisää panoksia. Meillä on ratkaisuja maalla, metsässä, vedessä ja ilmassa."                   


"Nyt ei ole varaa sijoittaa yhtään mihinkään. Kädestä suuhun on perheen elämä, kun teen lyhyempää työviikkoa, kun on pieniä lapsia. Omalta osalta tehtyä: lämmitys CO2-vapaalla sähköllä, ei lentomatkoja, kotimaiset ruoat, kierrätys, käytettyjen vaatteiden osto, osa-aikatyökin on ekologista, kun pitkiä ajoja töihin tulee harvemmin viikossa. Tällä elämäntyylillä oma hiilijalanjälki tällä hetkell alle 5000. Mikä on erittäin vähän keskiverto suomalaisen vastaavaan."    
2 lapsen äiti, osa-aikatyö

 

"Nyt olisi otollinen aika panostaa biokaasun tuotannon tukemiseen. Liikenne biokaasu verkoston saaminen koko Suomen kattavaksi tuo tuloja maakuntiin."    

 

"Jos tuollainen rahasto perustetaan, niin sillä pitäisi olla selkeä ansaintalogiikka. Puiden istuttamisen kautta ei taida kovin nopeasti rahastoon sijoittaneille saada tuottoa?"              

 

"Hiilen korvaaminen jollakin tekniikalla pitäisi olla ykkössijalla. Toisena pitäisi olla lentoliikenteen korvaaminen esim junalla tai polttoaineen korvaaminen. Väh p. Kolmantena raskas liikenne vähäpäästöiseksi. Esim lomaliikenne junalla. Rata leville ja saarisellälle saakka helsingistä. Ruotsin tapaan."                         

 

"Vastasin vihreä teollisuus, vaikutukset toivottavasti suurempia, mutta ei haittaisi vaikka puiden istutukseen voisi itse konkreettisestikin osallistua."                  

 

"En voi näin yksinkertaisesti nimetä sijoituskohdetta. Meillä ei vaan voida enää yhtään enempää rangaista liikennettä, helpompi siitä on saada päästöjä kuriin mahdollistamalla kaluston uusiutuminen. Metsänomistajana hoidan metsäni luonto ja hiilinieluja kunnioittaen. "     
Hannu Saarela

 

"Liikenteen päästöttömyys puhuttelee laajasti suomalaisia. Keskitytään siihen, mikä on kaikkien puheissa."

 

"Olen mukana hankkeessa jossa pyritään löytämään sahoilla syntyvästä purusta/kuoresta arvo aineita esim. Lääkkeitä / kosmetiikka teollisuuden raaka-aineita ( kuusikumilla voi korvata mm. Arabikumin) Ongelmana on rahoituksen puute. "        
Timo Tervonen