Itsenäisyyden vaaliminen ja vahvistaminen

Kysymysmerkki tiles iso 910x400px.jpg
Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Viikon kysymys / Itsenäisyyden vaaliminen ja vahvistaminen

VIIKON 49 KYSYMYS

Taustaa: Talvisodan syttymisestä tuli juuri kuluneeksi 80 vuotta.
Isänmaan puolustaminen on suomalaisille tärkeä arvo.

Kysymys: Mikä seuraavista vaihtoehdoista on mielestäsi tärkein itsenäisyyden vaalimiseksi ja vahvistamiseksi tulevaisuudessa?
a) ruoka- ja energiaomavaraisuudesta huolehtiminen 40,35%
b) puolustusyhteistyön kehittäminen Pohjoismaiden kanssa 12,28%
c) EU:n puolustusyhteistyön kehittäminen 3,51%
d) puolustusyhteistyön kehittäminen NATOn kanssa 8,77%
e) yleinen asevelvollisuus 29,82%
f) jokin muu, kerro se kommenteissa 5,26%

Viikon kysymys 49 itsenäisyys.jpg

 

Kommentit:

Ruoka- ja energiaomavaraisuudesta sekä varmuusvarastoista ja maaseutuelinkeinojen elinvoimaisuudesta huolehtiminen turvaavat Suomen itsenäisyyden ja suomalaisten elinehdot vaikeissakin olosuhteissa. Kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joita Vihreät vihaa yli kaiken.

    
Vain yleisellä asevelvollisuudella saavutetaan riittävän suuri reserviläisten joukko, jotta puolustus on uskottava. Lasten ja nuorten liikuntaharrastukseen pitää satsata. On huolestuttavaa varusmiesten kunnon laskeminen. Ruoka ja energiaomavaraisuudesta huolehdittava ja suomalainen ruoka nostettava kunniaan. Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Täällä tulee nälkä, jos joku konflikti sulkee tanskan salmet.    
Hannu Turpeinen

Suurin uhka suomen itsenäiselle ajattelulle ovat Venäjän ja Persujen trolliarmeijat joilla on yhteinen päämäärä. Sosiaalinen media on täysin heidän käsissään. Kuin yhdestä suusta kehutaan Trumppia ja persuja sekä maalitetaan hallitusta negatiivisesti. Muiden puolueiden olisi aika herätä unestaan. Parasta olisi haastaa persut siitä kannattavatko he venäjän trolleja. Mitään sopimusta tuskin venäjän ja persujen välillä on mutta he ovat huomanneet hyötyvänsä toisistaan. Kommunistit nousivat merkittävään asemaan Neuvostoliiton tuella ja nyt näyttävät persut saavan venäjältä apua.    
Matti Riikonen

Minusta Suomeen ei kannata houkutella tai hakea ihmisiä sellaisista kulttuureista joissa väkivallalla tai naisen heikolla asemalla on keskeinen sija. En voi käsittää miksi Keskusta hyväksyy esim. ISIS vaimojen tuonnin takaisin Suomeen. Lapset on eri asia mutta miten moni näistä aikuisista on mahdollisesti jopa syyllistynyt sotarikoksiin. Jos itsenäisyyttä halutaan vaalia, niin kyllä ääriaineksia ei tänne kannata ehdoin tahdoin houkutella, niin sinisilmäinen ei saa olla.    
Yrittäjä-Esa


pysyminen niin puolueettomana valtiona kuin se mahdollista kaikessa tarpeellisessa kansainvälisessä yhteistyössä ja toiminnassa, tämän syventäminen niin ettei se tunnu Venäjälle uhkana, vaalittava hyviä suhteita kaikkiin suuntiin oman edun mukaisesti. oma puolustuskyky + yhteistyö
    
Suomen pysyminen puolueettomana maana    


Suomen taloudellisen ja teollisen pohjan vahvistaminen. Ilman vahvaa taloutta ei Suomi selviä. Vahva talous on myös köyhän paras turva. Pidetään huoli työllisyydestä.    

Ilmastonmuutoksen torjunta    
Pertti


Tosin armeija marssii vatsallaan    


Tämän lisäksi yleinen asevelvollisuus    Vain NATO takaa uskottavan puolustuksen. Venäjä todistaa sen hyppimällä seinille heti, kun kuulee sanan NATO.    
Peeuukoo


Yleinen asevelvollisuus on puolustuksen peruspilari, joka lisää suomal. yhteishenkeä ja vastuuta päätöksistä, mutta Venäjän arvaamattom. takia kannatan EU:n sis. puolustusyhteistyötä. En ole ydinvoimalayht.työn kannalla venäl. kanssa eikä meidän kannata liittyä eikä pitää esillä Natoa. Myös eriarvoisuuden vähentäm.suomalaisten kesken esim. työssäoppim. kehittämällä olisi kaikkien etu.    


Asevelvollisuudesta pitää Norjan mallin mukaisesti tehdä yleinen. Nyt se ei yleinen ole, koska ei koske naisia    
Pasi Vuokko


Ulkopolitiikka, joka pitää Suomen puolueettomana ja konfliktien ulkopuolella. Ihmettelen, ettei tätä - ainoaa kestävää - vaihtoehtoa ole Keskustan valmistelemassa kyselyssä.


Maahanmuutajien tultua Suomeen on ”lintukoto” tosiaan muuttunut. Keskusta voisi ajaa maahanmuutoa niin, että maahantulijat olisivat niin kauan jossakin valvotulla alueella kunnes heidän taustansa olisi tarkistettu ja sen mukaan, joko karkoitettava tai hyväksyttävä kansalaisiksi. Toinen asia on Suomen laki. Siihen olisi tultava pian uudistuksia. Rikostekijöille kovemmat tuomiot ja elinkautinen tosiaan elinkautiseksi. Nytkin ihmetyttää se, että jos ihminen tekee talousrikoksen on se vakavampi, kuin esim raiskaus. Laki tosiaan tarvitsee muutoksen.    

Pentti Pääkkönen


Koska kaikki muut paitsi Natoyhteistyö ovat vähintään hyvässä kunnossa on kysymysasettelu erikoinen. Meiltä puuttuu vain Naton täysjäsenyys. Eikä ole olemassa mitään todellista perustetta miksi emme jo ole jäseniä. Perehtykää, tätäasiaa ei tule käsitellä tunteella vaan tosiasioilla ja järjellä.    
Harri Jussila


Tärkein keino itsenäisyyden vaalimiseksi ja vahvistamiseksi tulevaisuudessa on Suomen eroaminen Euroopan unionin jäsenyydestä. Suomi ei voi direktiivivallan alla huolehtia maataloudestaan, aselainsäädäntömme on jatkuvasti EU:n uhkaamaa ja ylipäätään itsemääräämisoikeutemme on annettu Brysseliin, jossa kirjoitetaan suurin osa Suomen uusiksi laeiksi tulevista teksteistä.    
Nico Anton Saramo


Syntyvyyden ja koulutuksen vahvistaminen suuntaamalla ikäluokkien pienenemisestä säästyvät rahat lapsilisiin ja koulunkäyntiin. Ei kansaa - ei Suomea.   
Perttu Helin, Turku


Kasvavat tuloerot kasvattavat eriarvoisuutta, jolla on yhteiskuntarauhan kannalta vakavia seurauksia. Sovitteleva, myötätuntoinen, ihmisen ennen rahaa asettava politiikka on parasta turvaa tulevaisuuteen.    Sivistys, koulutus, pelot vähenee tiedolla. Ja oma puhdas ruokakin on todella tärkeää, samoin kuin kotimainen uusiutuva energia    


Rajojen valvonta. Itsenäisellä valtiolla on rajat joita valvotaan aktiivisesti. Tarvittaessa suljetaan kansan ja sen turvallisuuden takaamiseksi.    


Kriisitilanteessa maa,jolla ei ole omaa elitarviketuotantoa eikä omaa energiahuoltoa on pulassa    
Eila Tahvanainen