Keskustan päätöksentekoelimet

Keskusta talot ja maisema yläkuva kaupunki.jpg
Keskusta.fi / Tutustu Keskustaan / Keskustan päätöksentekoelimet

Puoluekokous

  • Puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous, joka käsittelee suuret periaatekysymykset.
  • Varsinainen puoluekokous valitsee puolueen puheenjoh­tajan, kolme (3) puolueen varapuheenjohtajaa, puoluesihteerin sekä puoluevaltuuston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
  • Puoluekokous

Puoluevaltuusto

Puoluehallitus

Puoluehallituksen työvaliokunta

  • Työvaliokunnan muodostavat puolueen puheenjohtaja, varapuheen­johtajat, puoluesihteeri, puolueen eduskuntaryhmästä puoluehallitukseen valittu jäsen, Euroopan parlamentissa toimivasta Keskustan valtuuskunnasta puoluehallitukseen valittu jäsen sekä kolme (3) muuta hallituk­sen keskuu­destaan valitsemaa jäsentä.
  • Työvaliokunta valmistelee puoluehallitukselle tehtävät ehdotuk­set ja seuraa puolue‑elinten päätösten toteutumista eduskunnassa, maan hal­lituksessa ja puolueen omassa toiminnassa. 
  • Puoluehallitus voi myös siirtää asioita työvaliokunnan tehtäväksi. 
  • Työvaliokunnan jäsenet

Keskustan organisaatio>>