Matkalla maakuntien Suomeen

Sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistus on huolenpitoa. Huomennakin.

Maakuntien Suomi yläkuva iso.jpg
Keskusta.fi / Vaalit / Maakuntavaalit / Matkalla maakuntien Suomeen

Keskustaa on syytetty maakuntauudistuksen ajamisesta Suomeen. Kyllä. Se on totta. Maakuntauudistus on nimenomaan Keskustan tavoite. Miksi asia on meille tärkeä?

Uudistus tehdään ennen kaikkea palvelujen turvaamiseksi. Meidän mielestämme on oikein, että vaikkapa terveyspalvelut ovat jatkossakin tasaveroisesti niin töölöläisten kuin inarilaisten saatavilla. Nykyjärjestelmällä eriarvoisuus tulisi kasvamaan.
Uudistuksen myötä asiat tulevat lähemmäksi. Jatkossa yhä useammat päätökset tehdään alueiden, kuntien ja siellä asuvien ihmisten, yritysten ja järjestöjen näkökulmasta. Ihmiset pääsevät vaikuttamaan oman alueensa asioihin ja valitsemaan päättäjät.

Uudistus ei suinkaan lisää hallintoa, vaan selkeyttää sitä. Suomeen perustetaan eurooppalaisen mallin mukainen selkeä kolmitasoinen ja kansanvaltainen hallinto – kunnat, maakunnat ja valtio. Samalla uudistetaan niiden työnjakoa ja siirretään monia valtion tehtäviä maakuntien päätettäväksi.

Julkinen talous eli valtion ja kuntien rahat ovat edelleen tiukoilla. Rahat saadaan riittämään paremmin, kun uudistetaan toimintatapoja, lisätään työnjakoa ja yhteistyötä sekä parannetaan tiedon kulkua.

Keskustan mielestä maakunnat tekevät Suomesta tasa-arvoisemman. Maakunnan tulee olla mahdollistava ja ihmisten toimeliaisuutta tukeva, ei kahlitseva ja byrokraattinen. Maakuntien päätösvallan vahvistaminen luo pohjaa koko Suomen menestymiselle, paremmalle työllisyydelle ja yrittäjyydelle.

Maakuntavaalityö on jo vauhdissa

Piirikokouksissa on nimetty jo satoja keskustalaisia ehdokkaita syksyn vaaleihin. Paikkoja on kuitenkin vielä avoinna. Jos olet kiinnostunut tai tiedät jonkun muun oman alueen asioihin vaikuttamisesta innostuneen henkilön, ota yhteys omaan piiritoimistoon. Vaikuttamisen paikka voi olla tarjolla juuri Sinulle tai hänelle.

Puolueen maakuntavaaliohjelma hyväksyttiin vastikään puoluevaltuuston kokouksessa. Valtakunnallisessa ohjelmassa linjataan puolueen keskeiset tavoitteet ja uudistuksen perustelut. Se toimii myös ehdokkaiden tukena.

Jokainen keskustapiiri tekee oman maakuntaohjelmansa. Niihin kootaan ne konkreettiset asiat ja suuntaviivat, mihin maakunnan väki omaa aluettaan haluaa viedä. Tule mukana rakentamaan oman maakuntasi tavoitteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistus on monille iso ja pelottavakin asia, jonka sisällöstä ei ole tietoa. Nyt on välttämätöntä avata uudistuksen sisältöä ja käytännön asioita. Tätä työtä tekevät ministeriöt, Kuntaliitto, maakuntien liitot ja monet muut tahot.

Myös keskustaväki on liikkeellä. Järjestämme eri puolilla Suomea tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa voi kysyä, keskustella ja antaa palautetta. Valmiina on myös kirjallista aineistoa. Tietoa päivitetään myös puolueen sivuille www.keskusta.fi/maakuntavaalit

Nyt on vaikuttamisen aika. Tehdään työtä yhdessä tasa-arvoisemman, jokaisen alueen vahvuuksiin ja voimavaroihin perustuvan maakuntien Suomen puolesta.