Maria Kaisa Aulan blogi

Puoluekokous2018 yläkuva iso.jpg
Keskusta.fi / Vaalit / Maria Kaisa Aulan blogi: Minkälaisia uskovaisia sitä ollaan?
Kokoamme tälle sivulle kirjoituksia eri ihmisiltä, siitä miten he kokevat uskonnollisuuden ja kirkkoon kuulumisen joko omassa elämässään tai lähipiirissään.
Maria Kaisa Aula: Minkälaisia uskovaisia sitä ollaan

Maria-Kaisa-Aula-2018-kuvaaja-Alpo-Syvänen.jpgMinulle kristityn esikuva on oma, jo edesmennyt äitini. Hän oli koko elämässään palveluhenkinen ja sovinnollinen.  Yhteisvastuulistat kiersivät kylällä, hän vei joulukukkia lähellä asuville vanhuksille ja talkoili kylän juhlisssa.

Meiltä lapsiltakin hän pyysi anteeksi jos oli (usein ihan aiheesta) korottanut ääntään. Kyllä hän kävi kirkossa ja kirkkokuorossakin.  Veisaaminen tuli tutuksi. Puhelujen lopuksi hän aina toivotti siunausta. Hän oli myös Keskustan hyvin aktiivinen kuntavaikuttaja, kunnallisneuvos.

Moni ikäiseni saattaa tunnistaa etenkin edellisestä sukupolvesta samanlaisia oman lähiyhteisön vastuunkantajia, jotka omassa arjessaan tekivät parempaa maailmaa lähimmäisilleen. Vaikuttaminen kunnassa ja seurakunnassa solmiutuivat tiiviisti yhteen.

Vieläkin äitini kaltaisia lähiyhteisön aktivisteja onneksi on niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Eikä se toki katso puoluetta tai poliittista kantaa. Hyvä esimerkki tästä oli muutaman vuoden takainen turvapaikanhakijoiden ”tulva”. Monessa seurakunnassa oltiin nopeasti valmiudessa auttamaan ja tukemaan myös kauempaa tulleita lähimmäisiä.

***

Maailma muuttuu ja yhteisöt muuttuvat.  Kaikki eivät enää kuulu kirkkoon ja uskontojen kenttä moninaistuu. Keskustalaisissa on uskonnon ja hengellisen elämän kannalta monenlaisia ja monen taustaisia ihmisiä. On ortodokseja, luterilaisia, herätysliikkeisiin kuuluvia ja kuulumattomia, vapaakirkkolaisia, muslimeja, hengellisiä etsijöitä ja uskonnottomia.  

Myös Suomi on uskonnollisesti ja kristillisesti monimuotoinen. Eri puolilla maata tilanteet ovat erilaisia. Keskustalainen näkökulma evankelisluterilaisen kirkon sisällä vaikuttamiseen tunnistaa tämän asian. Toimimme erilaisia, kaikenikäisiä ja eri tavoin uskovia kristittyjä kokoavan kansankirkon puolesta. Toimimme myös koko Suomen kirkon puolesta, niin että toimintaedellytykset säilyvät seurakunnissa niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

Myös lapsilla ja nuorilla on oikeus vaikuttaa ja tulla kuulluksi kirkossa. Seurakuntaan ovat tervetulleita eri kulttuureista tulevat, maahanmuuttajat ja tavoin sukupuolisesti suuntautuneet. Toiminnan tulee olla esteetöntä ja saavutettavaa. Olemme ylpeitä siitä työstä mitä kirkkomme on tehnyt saamen kielen ja kulttuurin tai viittomakielen hyväksi. Kotiseurakunta kuuluu kaikille ja on kirkon toiminnan ydin.  

***
Keskustalaisia on seurakuntavaaleissa mukana hyvin monella tavalla. Ehdokkaita on omilla puoluelistoilla, koko kunnan ehdokkaita kokoavilla yhteisillä listoilla sekä esimerkiksi Tulkaa kaikki – liikkeen listoilla. Kysymykseen samaan sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä on Keskustan piirissä erilaisia vastauksia.

Keskustassa on totuttu keskustelemaan, perustelemaan, olemaan eri mieltä mutta myös hakemaan yhdistäviä isompia periaatteita erimielisyyksien takaa. Sitten kun asiasta päätetään niin periaatteena on ”pulinat pois”.  Tästä erimielisyyksien hallinnan ja yhteisen ytimen hakemin taidosta voi olla hyötyä kun kirkon piirissä haetaan lähivuosina ratkaisuja lähivuosien vaikeisiin kysymyksiin.

Maria Kaisa Aula
Kirkolliskokouksen jäsen (Lapuan hiippakunta)
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja (Viitasaari)
 @AulaMK